خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - اجازه در امور شرعيه

عنوان : اجازه در امور شرعيه
نوع : اجازه نامه
تاریخ شمسی : ارديبهشت 1345
تاریخ قمری : محرم 1386
مخاطب : فقيه ، سيد حسن
جلد : 2

متن :
[. . . شخصي است كه طبق معمول سنواتي مقداري سهم به جنابعالي يا آقاي اشراقي (1) به وسيله بنده ارسال مي داشته ، و ضمنا با استجازه از جنابعالي يا ايشان ، ثلث سهم امام "ع " را بين خويشان فقير خودتقسيم مي كرده ولي چون فقط به آقاي اشراقي دسترس نيست ، لذا تقاضا دارند كه اجازه فرماييد طبق سنوات قبل عمل نمايند و ثلث سهم را كه 412 تومان است به همان نحو تقسيم نمايند و در صورت امكان اجازه مطلقي نسبت به سهم همه ساله براي ايشان مرقوم فرماييد.
مطلب ديگر آنكه ، چند سال قبل ايشان مبلغ چهار صد تومان به يك نفر اهل علم از بابت سهم امام پرداخت كرده اند و قبل از پرداخت آن ، ايشان فوت شده اند. در اين صورت وظيفه چيست ؟ در خاتمه آقاي والد، تبليغ سلام نموده و استدعاي دعا دارند. سيد حسن فقيه - اصفهان "مدرسه نيم آورد"]
بسمه تعالي
به همان نحو كه عمل مي كردند مجازند عمل كنند، و دو ثلث ديگر را به وكلاي اينجانب در قم برسانند. وكيل قم ، آقاي اسلامي (2) است در منزل حقير در غياب آقاي اشراقي . آنچه با آن شخص دستگردان نموده اند، اگر به عنوان وكالت از حاكم شرع بوده بايد به آن حاكم برسد. و اگر به عنوان شخص خودش بوده احتياط آن است كه با اجازه حاكم شرع به ورثه او بدهند(3).
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,697,483