خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - دستگيري سران حزب توده و تجليل از خدمات سربازان گمنام اسلام در وزارت اطلاعات و ديگر ارگانهاي امنيتي و انتظامي

عنوان : دستگيري سران حزب توده و تجليل از خدمات سربازان گمنام اسلام در وزارت اطلاعات و ديگر ارگانهاي امنيتي و انتظامي
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 14 ارديبهشت 1362
تاریخ قمری : 20 رجب 1403
مخاطب : ملت ايران
جلد : 17

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
اگر فاتحان دنيا افتخار مي كنند به سرباز گمنام ، اسلام بزرگ و ملت شريف و فاتحان عزيز ما افتخار مي كنند به هزاران سرباز گمنام بزرگواري كه در پي نام و نشان نيستند وبراي كشور اسلامي خويش و اسلام عزيز و ملت انسانپرور افتخاراتي مي آفرينندمعجزه آسا و پيروزيهاي ژرف . فرق است بين سرباز گمنامي كه قدرتهاي مادي دنيا به آن فخر مي فروشند و بين سربازان گمنامي كه پرورده اسلام و مكتب توحيد است ، كه انگيزه آنان تحصيل قدرت و اكثرا ستمكاري است و انگيزه اينان خدا و طلب حق است .
اساسا سربازان اسلام ، اگرچه نامدار باشند، در اين جهان گمنامند. نامدارترين سربازفداكار در اسلام ، اميرالمومنين است و او گمنامترين سرباز است . با كدام تفكر عرفاني ،فلسفي ، سياسي و كدام قلم و زبان و بيان ، بشر اين سرباز گمنام را معرفي كند و بشناسد وبشناساند؟ و مطلب با حفظ مراتب همين است . سربازان گمنام ما در تمام جبهه ها و پشت جبهه ها كه شب و روز و جواني و هستي خود را براي اسلام و مكتب الهي فدا مي كنند ونام و نشاني نمي خواهند و ندارند، چه بسا كه به سبب ضرورت تشكيلاتي ، همسران ومادران و نزديكان آنان ندانند كه اينان چه حماسه ها مي آفرينند و چه ارزشها براي انقلاب خلق مي كنند. از جبهه ها كه كم و بيش مسائل آنها و حماسه هاي سرفرازانه آنان رامي دانيد و تا در سنگرهاي آنان كه مراكز عبادت الله است نرويد و دستي از دور بر آتش داشته باشيد، عمق فداكاري و محافل عرفاني - الهي آنان معلوم نمي شود، كه بگذريم ، جوانان ارجمند و عزيز ما در جبهه هاي داخلي از عمق جنگلهاي وسيع تا بيغوله ها وپناهگاههاي بزرگ منحرفان غافل از خدا، از دمكرات و كومله تا منافقين و فدايي خلق وحزب خلق به اصطلاح مسلمان تا حزب توده و ساير گروهكهاي كوچك و بزرگ را بافداكاريها و خداطلبيها آنچنان قلع و قمع كردند كه دنيا را با همه دشمنيها كه دارند به اعجاب و تحير درآوردند. توجه به كارآمدي امنيتي و اطلاعاتي اين جوانان گمنام پاسدار و بسيج و كميته و دادستاني و ديگر دلباختگان در راه خدا در به دام انداختن سران خيانتكار حزب توده كه چون مار پر خط و خال در براندازي اسلام فعاليت منافقانه داشتند و هر يك سابقه هاي طولاني بيست - سي ساله در جهات تشكيلاتي و اطلاعاتي وجاسوسي داشته اند و از تخصص در اين امور بهره وافي داشتند. موجب سرفرازي امت اسلامي است كه چنين فداكاراني دارد و اعجاب و تحير دستگاههاي جاسوسي واطلاعاتي سراسر جهان است و اين اعجاز جز به هدايت حق تعالي و عنايات خاصه ولي الله الاعظم - ارواحنا فداه - صورت نگرفته است . ملت ايران از اين پيروزي با ابعادمختلفه خصوصا سياسي آن بايد قدرداني و تشكر كنند و در تقويت جميع سلحشوران مرزها و داخل كشور كوشا باشند. كمال بي انصافي است كه كس يا كساني به واسطه عقده هاي بيهوده از اين نگهبانان اسلام و حافظان كشور اسلامي خرده بگيرد.
بار الها! ما تو را به اين نعمتها كه نصيب ما فرمودي و ما را از كيد و خيانت بدخواهان به وسيله جوانان عاشق خود حفظ فرمودي شكر مي كنيم و از عهده آن برنمي آييم . بار الها!اين عزيزان مجاهد في سبيل الله را براي ملت ما حفظ فرما و به شهداي آنان رحمت و به بستگان آنان خصوصا مادران و پدران و همسران آنان صبر و خير و بركت عنايت فرما.
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,558,345