خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - ارزيابي وضعيت انقلاب اسلامي در آستانه پنجمين سال پيروزي - تذكراتي به مردم ،رزمندگان و قواي سه گانه

عنوان : ارزيابي وضعيت انقلاب اسلامي در آستانه پنجمين سال پيروزي - تذكراتي به مردم ،رزمندگان و قواي سه گانه
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 22بهمن 1361
تاریخ قمری : 27 ربيع الثاني 1403
مخاطب : مسئولين نظام جمهوري اسلامي ، نيروهاي مسلح و ديگر اقشار ملت ايران
مناسبت : 22 بهمن "چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي "
جلد : 17

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
در آستان پنجمين سال پيروزي حق بر باطل و حزب الله بر احزاب شيطاني ، مراتب
تشكر و عبوديت را به پيشگاه مقدس خداوند متعال - كه همه از او هستيم و به سوي اومي رويم ، و پيروزيهاي روزافزون به عنايت و لطف اوست - تقديم . و عرض ارادت به مقام مقدس ولي الله اعظم و بقيه الله في ارضه - ارواحنا لمقدمه الفدا - كه واسطه فيض وعنايات حق تعالي است و دعاي خيرش بدرقه امت جد بزرگوارش - صلي الله عليه و آله -مي باشد، تقديم مي داريم . و تبريك و تهنيت بي پايان خود را نسبت به ملت شريف ومتعهد ايران عرض مي كنم كه از ابتداي نهضت تا انقلاب عظيم اسلامي ، و از انقلاب تاپيروزي ، و از روز پيروزي تا امروز، دليرانه و سخاوتمندانه در تمام صحنه هاي انقلاب باجان و دل حاضر بوده و هستند، و از حريم اسلام عزيز و كشور خويش دفاع نموده ، و برما و همه ، منتها دارند. و اگر نبود پايمردي آنان ، انقلابي نبود و پيروزي به اين عظمت نصيب اسلام و كشور اسلامي نمي شد. و خداي را بر اين نعمت شكر كه با تاييدات غيبي خود چنين تحول الهي را براي اين ملت مظلوم بي پناه تقديم فرموده ، و آن را در پناه رحمت خود و با نصيب از قدرت لايزال خويش بر دشمنان اسلام و بشريت پيروزفرموده ، و عاجزانه از ساحت مقدسش مي خواهيم كه اين عنايت و نعمت را بر اين ملت پايدار و مستدام فرمايد و نصيب همه مسلمانان جهان نمايد. و سپاس و تقدير فراوان بررزمندگان عزيز و شجاع از ارتش و سپاه و بسيج تا شهرباني و كميته و ژاندارمري و عشايرمحترم و ساير قواي مسلح كه با دست تواناي خود - كه از امدادهاي غيبي برخوردار است - چنان سيلي به رخسار كريه صداميان و ضربه بر پيكر حاميان آنان زدند كه حزب بعث عفلقي با تشبث به هر حشيش (1) نمي تواند آن را جبران كند. و سردار نگونبخت قادسيه دست دريوزگي به هر طرف دراز و چشم اميد به جنايتكاران ورشكسته دوخته كه چندروزي ديگر به جنايات خود نسبت به ملت مظلوم عراق و مسلمان عرب و غير عرب ايران و منطقه ادامه دهد. و آنچنان بيچاره و درمانده شده است كه با وقاحت تمام ، قلم سياه بر ادعاهاي پوچ خود كشيده ، و با اسرائيل - كه تا ديروز ادعاي دشمني با آن رامي كرد - دوست صميمي شده ، و با امريكا - كه مدعي ترك روابط با آن بود - آرزوي وابستگي مي كند، و با دويله هاي وابسته به امريكا - كه با اخافه و ارعاب و عربده جيب آنان را خالي كرده بود - اكنون با تملق و سرافكندگي چشم طمع دوخته است ، و به حسني (2) و حسن (3) و حسين (4) و نميري (5) و ديگر جنايتكاران تاريخ - كه خودورشكستگاني بيش نيستند - اميد نجات بسته است . و بوق و شيپور رسانه هاي گروهي سرتاسري با تبليغاتي كه امروز دروغهاي شاخدارشان بر همگان روشن گرديده است ،براي نجات اين غريق وامانده (6) به دست و پا افتاده اند تا چند روز ديگر بر رخساردرخشنده آفتاب عالمتاب اسلام پرده پوشند، با آنكه خود مي دانند اين سيل خروشان رحمت الهي براي نجات مسلمانان و جميع مستضعفان و محرومان جهان را با حيله هاي شيطاني نتوان جلوگيري كرد، و اين خورشيد آسمان معنويت را با تبليغات دروغينخاموش نتوان نمود. و اميد است وعده الهي اراده منت بر مستضعفان بزودي تحقق يابد ودست قدرتمند حق تعالي هر چه سريعتر از آستين ملتهاي مظلوم بيرون آيد و تحول الهي اي كه در ملت ايران به وجود آمده است در همه ملل و نحل به خواست خداوندتعالي تحقق يابد، كه دست ستمكاران از جنايت نسبت به مستضعفان جهان كوتاه شود، ومظلومان ، به حقوق از دست رفته خود دست يابند.
در اينجا لازم است تذكراتي به خواهران و برادران محترم داده شود، گرچه بحمدالله به مسائل اسلام و روز آشنا هستند:
1- اين مطلب مهم را كه كرارا عرض كرده ام ، تكرار مي كنم كه ملت عزيز مجاهد وبويژه سلحشوران رزمنده مجاهد في سبيل الله توجه داشته باشند كه غرور از پيروزيهاآفت بزرگي است كه شيطان باطني در بندگان خدا به وجود مي آورد تا آنان را از راه حق منحرف كند، و در اثر آن خلق خدا را در كوشش براي مقاصد الهي سست كند، و اگرخداي نخواسته اين حالت شيطاني در جبهه ها پيش آيد، در پيروزيها وقفه حاصل ، بلكه با مكر شيطاني ممكن است به شكست منتهي شود. و زماني اين آفت وجدان كش پيش مي آيد كه انسان از خود و خداوند غافل شود و قدرت و پيروزيها را از خود بداند، و منشاءاصلي آن كه ازمه امور را در دست دارد و هر چه كمال و قدرت و جمال است از اوست رااز ياد ببرد. ملت عزيز و قواي مسلح رزمنده در طول اين انقلاب و اين جنگ لمس نموده اند كه اگر مددهاي الهي و عنايات خاص خداوند قادر نبود، هرگز در ما قدرت مقابله با رژيم شيطاني تا دندان مسلح و متكي به قدرتهاي جهاني نبود. ولي از آنجايي كه ملت با تحولي الهي به انقلابي اسلامي متكي به معنويات دست زد، توانست آن قدرت بزرگ منطقه را در هم بشكند، و در جنگ نابرابر از حيث تسليحات و كمكهاي بيدريغ شرق و غرب و منطقه ، اينهمه پيروزيهاي اعجازآميز را نصيب ايران و اسلام نمايد. مانبايد فتحهاي بزرگ مثل خرمشهر را از ياد ببريم كه دشمن با همه تجهيزات در سنگرهاي بسيار محكم با عده و عدد بسيار كمين كرده بود، و در مقابل عده اي از سلحشوران متعهداسلام از بيابان باز به آنان تاخته ، و خداوند آنچنان رعب و وحشت را بر دشمنان ما غلبهداد كه با اسارت هزاران نظامي و غنيمتهاي بسيار، باقيمانده اشرار با فضاحت تمام رو به فرار گذاشته و شهرها را رها كردند. رزمندگان عزيز ما نبايد اين پيروزي معجزه آسا را جزبا مددهاي الهي ببينند و اگر چنين شد، غرور آنها خلاصه مي شود در اينكه ما موردعنايت قادر متعال هستيم و از خود چيزي نداريم و آنچه داريم از اوست و بايد به راه اونثار كنيم . و اينجاست كه خداوند عنايات خود را ادامه مي دهد، و شما سلحشوري وجنگ شرافتمندانه را براي دفاع از اسلام و ميهن اسلامي ادامه مي دهيد، و به خواست قادر متعال به پيروزي نهايي دست خواهيد يافت .
2- اكنون كه بحمدالله و المنه محيط ايران از غبارهاي شرارتهاي اشرار، اين مدعيان دروغين طرفداري از ملت و خلق كه خود با دست پليد خويش پرده از چهره كثيف خودبرداشتند و به دشمنان اسلام كه هم قطاران و يا اربابانشان بودند پيوستند، تقريبا آرامش وسكون با عنايت پروردگار برقرار است ، ملت بزرگ متعهد اسلامي لازم است با تمام توان به بازسازي نارساييهايي كه لازمه هر انقلاب است ، و در انقلاب ايران كه متكي به قدرت لايزال حق تعالي و همت والاي اقشار معظم ملت است ، از ساير انقلابهاي بزرگ ضايعاتش كمتر و دستاوردهايش بيشتر است ، قيام نماييم ، و بدون وقفه از فرصت استفاده نموده و كشور را به سوي بيشتر اسلامي شدن در تمام ابعاد آن ، در تمام ارگانهاي نظام جمهوري اسلامي از قواي سه گانه كه اساس نظام است تا حوزه هاي علميه و دانشگاههاكه اساس فرهنگ است و از قواي نظامي و انتظامي و قواي مسلحه ديگر كه اساس امنيت هستند تا قشرهاي بازاري و كشاورز و كارگر كه هر يك ركني مهم از اركان اقتصادكشورند، همت گماريم . و معلوم است كه در اين امر بزرگ با ابعاد وسيعش كه سرنوشت ملت اسلام بستگي به آن دارد، تا تمام ملت همت نكنند و قيام فعالانه نداشته باشند،مقصد اعلاي اسلامي تحقق نخواهد پذيرفت . و تنها با اتحاد كلمه و همت همگان كه دست تواناي حق تعالي با آن است ان شاءالله تعالي كار به نتيجه خواهد رسيد، اما كيفيت كمك :
الف - قوه قضاييه كه امروز براي قضاي شرعي احتياج مبرم به افراد عالم متقي بافضيلت دارد، حوزه هاي علميه در هر جا هستند، خصوصا حوزه هاي بزرگ بايد اين مسئله را يك واجب كفايي شرعي مهم تلقي نمايند. و براي اين مقصد مهم اسلامي ازعلماي موجود در حوزه ها و شهرستانها دعوت نمايند. و همه علماي اعلام مي دانند كه قضا امر بسيار مهمي است كه در رژيمهاي طاغوتي به دست اشخاصي كه اكثريت آنان صلاحيت نداشته اند سپرده شده بود. در رژيم سابق ما معذور بوديم ، چون اشخاص صلاحيتدار را در هيچ امري ، چه رسد به قضاي شرعي ، نمي پذيرفتند، ولي امروز كه قضاي اسلامي مي خواهد اجرا شود عذري نيست . و بر اشخاص صلاحيتدار واجب است تا حد كفايت به اين واجب عمل كنند و ديگران را هدايت نمايند و بسيج كنند. و نيز لازم است حضرات مدرسين محترم حوزه ها و علماي اعلام و مجتهدين عظام ، كتبي را كه به آنها "علوم غريبه " نام مي نهادند - زيرا در بحثها و حوزه هاي علمي منسي (7) بودند، چون محل ابتلا نبودند - امروز كه شديدا به آنها احتياج است ، مثل كتاب قضا و شهادات وقصاص و حدود و ديات و ديگر كتب محل حاجت را مورد بحث و تدريس و تحقيق قرار دهند، كه در آينده مثل امروز گرفتار كمبود اشخاص نباشيم . اميد است براي رضاي خداي تعالي و براي عمل به وظيفه ، به اين امر توجه زياد شود، و مسئله قضا كه امروز ازمشكلات جمهوري اسلامي است به بركت مراجع بزرگ و علماي اعلام حل شود؛ و نيزشوراي قضايي قوانين مربوط به قضا را با جديت تهيه نمايند، و مجلس محترم هم تصويب اين قوانين شرعيه را مقدم بر ساير كارها قرار دهند كه قضاي اسلامي در كشوراجرا شود.
ب - مجلس محترم شوراي اسلامي كه در راس همه نهادهاست ، در عين حال كه ازاشخاص عالم و متفكر و تحصيلكرده برخوردار است ، خوب است در موارد لزوم ازدوستان متعهد و صاحبنظر خود در كميسيونها دعوت كنند كه با برخورد نظرها و افكار،كارها سريعتر و محكمتر انجام گيرد. و از كارشناسان متعهد و متدين در تشخيصموضوعات براي احكام ثانويه اسلام نظر خواهي شود كه كارها به نحو شايسته انجام گيرد. و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس ، با رد احكام اوليه فرقي ندارد، چون هر دو احكام الله مي باشند. و نيز احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از راي مجلس وانفاذ شوراي نگهبان ، هيچ مقامي حق رد آن را ندارد، و دولت در اجراي آن بايد بدون هيچ ملاحظه اي اقدام كند. و با تشخيص دو سوم مجلس شوراي اسلامي كه مجتمعي ازعلماي اعلام و مجتهدان و متفكران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفيه كه تشخيص آن با عرف است ، با مشورت از كارشناسان ، حجت شرعي است كه مخالفت باآن بدون حجت قويتر خلاف طريقه عقلاست . چنانچه تغيير احكام اوليه ، با شك درموضوع و عدم احراز آن با طريقه عقلا مخالف است .
ج - دولت جمهوري اسلامي كه متصدي اداره كشور است و در هر پيشامدي موظف است اقدام مقتضي نمايد، در وضع كنوني بدون كمك ملت ، توانايي رفع تمام گرفتاريهارا ندارد، و براي اداره نظام جمهوري و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشكلات جنگ كه حجم آن بسيار عظيم است ، احتياج به كمك دارد. و چون پاي دفاع از اعراض و نفوس واموال كشور و حفظ اسلام درميان است ، بر همه كس واجب است كه به مقدار كفايت ، ازخطر عظيم و هجوم اجانب به اسلام و مسلمين ، كمك نمايد. و اين تكليفي است كه بيشترمتوجه است به طبقه مرفه و ثروتمند و پس از آنان به طبقه متوسط به حسب احوال آنها، نه طبقه مستمند و ضعيف كه درآمدشان به مقدار اعاشه آنهاست ، گر چه اين قشر از تمام قشرها خدمتشان بيشتر است . اينجانب از تمام هم ميهنان عزيز تشكر و قدرداني مي كنم كه از اول انقلاب تا كنون در صحنه بودند؛ و اميدوارم خداوند متعال توفيق حضور بيشتر رابه همه ما عنايت فرمايد. و بايد دولت محترم توجه نمايد كه علاوه بر تكليف الهي كه متوجه همه ملت است ، دولت از ويژگي خاصي برخوردار است و تكليف الهي ، بيشتر ومتوجه آن و ساير دست اندركاران است ، و براي نظم امور در جميع ابعاد كوشش خواهدكرد. و مسئله جنگ دفاعي كه در راس امور است و ملت متعهد كمك به آن را براي خوديك امر لازم مي داند و دولت در رابطه با آن حقا تمام كوشش را مي كند، لكن تذكر وتكرار در امور مهم ، لازم است ، و بايد هر روز ابعاد كمك به جبهه ها را بيشتر گسترش دهد و تا فتح نهايي ان شاءالله تعالي برنامه دفاع را در راس همه برنامه ها قرار دهد.بحمدالله تعالي قواي مسلح اسلامي در دفاع از اسلام و ميهن عزيز، عاشقانه از ابتداي هجوم اشرار تاكنون با نثار جان و خون و با عشق به لقا الله قواي شيطاني دشمن را در هم شكسته و در هر مرحله از مرحله قبل نيرومندتر و متعهدتر به رزمندگي دليرانه خود ادامه داده اند. و همه ما و ميهن اسلامي ايران مرهون خدمات ارزنده آنان هستيم . و اگر نبودقدرت روحي و الهي آنان ، معلوم نبود كشور ما با اينهمه دشمن و كمكهاي قدرتهاي بزرگ و كوچك به كجا كشيده مي شد. و ملت مجاهد متعهد كه در طول انقلاب و جنگ تحميلي از كمكهاي شايان به جبهه ها و پشت جبهه ها دريغ نكرده است ، و يكي از اركان پيروزي ، حضور ملت در همه صحنه ها خصوصا صحنه جنگ است . و الحق ، اين ملت نمونه در پيشگاه خداوند تعالي ارزشي عظيم دارد، و اميد و توقع است كه براي حفظاسلام و كشور اسلامي خود بر حجم كمكها افزوده شود كه بحمدالله مي شود؛ چنانچه برحجم مخارج دولت هر روز افزوده مي شود. در زماني كه حضور و كمك ملت شريف ايران به دولت و جبهه هاي جنگ هر روز بيشتر مي گردد، عده اي از محتكران وگرانفروشان خدانشناس دست از اين حرفه كثيف بر نمي دارند و به حال خود و كشورخود دلسوز نيستند، اينان بايد از غضب الهي بترسند و بيش از اين خود را در پيشگاه خداو خلق خدا رسوا نكنند.
ه - درباره فرهنگ هر چه گفته شود كم است . و مي دانيد و مي دانيم اگر انحرافي درفرهنگ يك رژيم پيدا شود و همه ارگانها و مقامات آن رژيم به صراط مستقيم انساني والهي پايبند باشند، و به استقلال و آزادي ملت از قيود شيطاني عقيده داشته باشند و آن راتعقيب كنند، و ملت نيز به تبعيت از اسلام و خواسته هاي ارزنده آن پايبند باشد، ديري نخواهد گذشت كه انحراف فرهنگي بر همه غلبه كند، و همه را خواهي نخواهي به انحراف كشاند، و نسل آتيه را آنچنان كند كه انحراف به صورت زيبا و مستقيم را راهنجات بداند، و اسلام انحرافي را به جاي اسلام حقيقي بپذيرد و بر سر خود و كشور خود،آن آورد كه در طول ستمشاهي و خصوصا پنجاه سال سياه بر سر كشور آمده . و مجلس وملت و متفكران متعهد بايد اين حقيقت را باور كنند و اصلاح فرهنگ و از آن جمله اصلاح مدارس از دبستان تا دانشگاه را جدي بگيرند، و با تمام قوا در سد راه انحراف بكوشند. اشخاصي معدود قدرت ندارند تا اين امر عظيم الحجم مهم را اصلاح كنند وصددرصد آن را اسلامي و ملي و در خدمت كشور قرار دهند. همه مسئوليم و همه بايددر پيشگاه خدا و خلق خدا جواب تهيه كنيم . و در اين زمان كه فرصتي ارزنده داريم ازهيچ كس هيچ عذري پذيرفته نيست و همه بايد به مقدار توان خويش در اين امر حياتي كوشش نماييم تا خون جوانان برومند مجاهد و كوشش ملت و مجاهدات بيدريغ آن هدرنرود.
3- كرارا مقامات و مسئولان كشور به دولتهاي اسلام منطقه اعلام نمودند كه جمهوري اسلامي ايران كه محتواي آن بر اساس عدل اسلامي است و نسبت به آن با تمام جان متعهد است ، اجازه ندارد كه به حريم ديگران ظلم و ستمگري و تجاوز نمايد، و اين تعهدالهي اساس نظام اسلام و جمهوري اسلامي است . و كرارا در هر فرصتي به دولتهاي منطقه و ديگران نصيحت نموده واز آنان خواسته است كه براي مراعات احكام خدا وقرآن مجيد پايبند حسن همجواري و اخوت اسلامي باشيد، و مطمئن باشيد كه اگر شمايك قدم براي مراعات برادري جلو گذاريد، ما چندين قدم براي فشردن دست شما، براي از بين بردن ابر قدرتها پيش خواهيم آمد. و بسيار تذكر داده شده است كه اگرمسلمانان به دستورات اسلامي رفتار كنند و وحدت كلمه خود را حفظ نمايند و ازاختلاف و تنازع كه مايه شكست آنهاست دست بكشند، در سايه پرچم "لا اله الا الله " ازتجاوز دشمنان اسلام و جهانخواران مصون خواهند شد، و دست شرق و غرب را از بلادعزيز مسلمين قطع خواهند كرد، زيرا هم عده اينها فزونتر و هم ذخايرشان بي پايان است . و از همه بالاتر قدرت غير متناهي خداوند پشتيبان آنان است ، و قدرتهاي بزرگ به اينان محتاج هستند. و مكرر اين واقعيت گفته شده و لمس گرديده كه ابرجنايتكاران شرقو غرب جز به منافع شيطاني خود و غارت اموال ديگران و سلطه بر آنان ، به هيچ چيزنمي انديشند، و به صراحت مي گويند ما در منطقه منافع داريم و بايد منافع و مصالح خودرا حفظ كنيم ! و اگر يك دلار به شماها كمك كنند صدها چندان از شما پس مي گيرند. واين رفت و آمدهاي سياسي و كمكهاي تسليحاتي و نظامي جز براي تحكيم پايه هاي نفوذ خود در كشورهاي اسلامي و غير اسلامي نيست . و شماها و رسانه هاي گروهي اكثرايستگاهها، چه تبليغ دروغين بكنيد و چه نكنيد و چه چشم و گوشهاي خود را از حقيقت روشن ببنديد يا نه ، صدام عفلقي و حزب بعث عراق اساسا ضد اسلامند و در منطقه فتنه انگيزند. امريكا از جهالت و غرور و بلند پروازي صدام استفاده كرد و او را به هجوم به ايران واداشت . و به منطق امريكا شكست عراق و ايران و از پا درآمدن هر دو يا ايران ، درهر صورت به نفع اوست . و صدام بدبخت پيش خود حسابها كرده بود. ژاندارمي منطقه وسرداري بزرگ قادسيه را در مغز پوك خود مي پروراند. و آنچه نمي دانست و نخواهدفهميد قدرت اسلام بزرگ و جانبازي سربازان فداكار اسلام بود. و در اثر اين جهالت وحماقت خود را در دامي افكند كه هيچ قدرتي نمي تواند او را نجات دهد. و ما مجددا به دولتهاي منطقه هشدار مي دهيم كه بيش از اين براي نجات يك سبع جنايتكار كه اگرفرصت يابد منطقه را به آتش مي كشد، زحمت نكشيد و خود را به غرقاب هلاكت دچارنكنيد. و وعده هاي امريكا و ديگران شما را غافل نكند كه با ادامه كمك به دشمن اسلام ممكن است براي ملت و دولت ايران تكليفي پيش آيد كه ما ميل به آن نداريم . و تا وقت نگذشته است به اسلام و دستورات حياتبخش آن گردن نهيد و كشور خود را ازشرقدرتهاي اغفال كننده نجات دهيد. و بدانيد كه رو آوردن به اسلام و مسالمت باجمهوري اسلامي به صلاح شماست ، و دولت و ملت ايران براي شما بهتر از امريكا وصدام و مصر و ديگر دغلبازان است . شماها بايد احساس و لمس كرده باشيد كه قدرت مجموع منطقه كمتر از نيمي از قدرت شاه مخلوع و معدوم است . و قدرت امروز ايران به بركت اسلام و حضور ملت ، چندين مقابل آن رژيم است . و امريكا همان طور كه درموقع سختي به شاه مخلوع نتوانست و نخواست كمك كند، به شما كه از شاه معدوم پيش او بي ارزشتريدكمك نخواهد كرد. امريكا و ديگر قدرتمندان ، شما را آلت دست قرار داده اند كه منافعشان در منطقه تامين گردد، و اگر شما به دام افتاديد، براي نجاتتان به خود زحمت نمي دهند.
4- متصديان امور و شورايعالي قضايي و ستاد پيگيري كوشش نمايند كه با سرعت به زندانها و حال زندانيان رسيدگي نموده و از كساني كه از عفوشان ضرري به جمهوري اسلامي نمي خورد و مستحق عفو هستند صورتي تهيه و عفو آنان را تسريع نمايند. وكساني كه اسلام براي آنان جزا مقرر فرموده ، تكليفشان را تعيين كنند و پس از اجراي حكم خدا، اگر فساد ايجاد نمي كنند، آزادشان نمايند، و بالاخره رويه را بر عفو و رحمت قرار دهند. لكن با مفسدان و گروهكهاي فاسد و مفسد با شدت عمل ، رفتار كنند، مگرآنكه توبه كنند و ثابت شود كه توبه آنها جدي است كه با ضمانت مي شود آزاد كرد.
5- از امور مهمي كه اينجانب نگران آن هستم مسائل حوزه هاي علميه خصوصاحوزه هاي بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است . آقايان علماي اعلام و مدرسين محترم كه خير خواهان اسلام و كشورهاي اسلامي هستند، توجه عميق كنند كه مبادا تشريفات وتوجه به ساختمانهاي متعدد براي مقاصد سياسي و اجتماعي اسلام ، آنان را از مسئله مهم اصلي حوزه ها كه اشتغال به علوم رايج اسلامي و خصوصا فقه و مبادي آن به طريق سنتي است ، اغفال كند، و مبادا خداي نخواسته اشتغال به مبادي و مقدمات موجب شود كه ازغايت اصلي كه ابقا و رشد تحقيقات علوم اسلامي ، خصوصا فقه به طريقه سلف صالح وبزرگان مشايخ همچون "شيخ الطائفه "(8) و امثاله - رضوان الله تعالي عليهم - و در متاخرين همچون "صاحب جواهر"(9) و شيخ بزرگوار" انصاري "(10) - عليهم رضوان الله تعالي - بازدارد. اسلام اگر خداي نخواسته هر چيز از دستش برود ولي فقهش به طريقه موروث ازفقهاي بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد. ولي اگر همه چيز به دستش آيد وخداي نخواسته فقهش به همان طريقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهي خواهد كشيد. و با آنكه مي دانيم مراجع عظام و علماي اعلام و مدرسين عاليقدر - دامت بركات وجودهم - توجه به اين امر دارند، لكن خوف آن است كه اگرتشريفات و زرق و برقهاي شبيه به قطب ماديت رواج پيدا كند، در نسلهاي بعد اثر گذاردو خداي نخواسته آنچه از آن مي ترسيم به سر حوزه ها بيايد. لازم است آقاياني كه در اين امور دست دارند و متصدي اين مسائل هستند توجه كنند كه حد افراط را جلوگيري كنند،و هر چه مي كنند در خدمت حوزه هاي علمي و در خدمت اسلام و علوم اسلامي باشد، وكارها تعديل شود و از افراط و تفريط احتراز گردد. از خداوند تعالي توفيق همگان را درخدمت به علم و علما و اسلام و ملت خواستارم .
6- آن مطلبي كه هميشه مد نظر همه بوده و درباره آن پافشاري شده ، حفظ وحدت كلمه و اجتناب از تفرقه است كه همه مي دانيم وحدت ملت چه اثرهاي معجزه آسايي داشته است و دارد. و در مقابل ، تفرقه و تنازع چه نكبتهايي به سر مسلمين در طول تاريخشان آورده است . و ملت عظيم الشان ايران كه هر دو طرف را مشاهده كرده اند و ازتفرق رنج برده اند، و بحمدالله شهد وحدت را چشيده اند و اعجاز آن را از اول نهضت تاانقلاب و تاكنون لمس نموده اند، لازم است مراقبت كنند و نگذارند دستهاي پليد شيطاني و عمال سر سپرده استكبار جهاني در صفوف مقدس آنان وارد شده و به تفرقه افكني قيام كنند. و هر وقت از اشخاص يا گروههايي يك چنين خيانتهايي مشاهده كردند، بدون وقفه و در اسرع اوقات درصدد جلوگيري برآيند، و به مسئولين كشور اطلاع دهند، وآنان را معرفي نمايند. و اين امر براي همه ملت اهميت دارد، و براي دو قشر از اهميت ويژه اي برخوردار است : يكي ، قشر محصلين خصوصا دانشگاهيان ، كه لازم است باهوشياري و تعهد به اسلام و خدمت به كشور مراقب اوضاع و احوال طبقات محصلين ودانشگاهيان باشند كه خداي نخواسته يكوقت اين مراكز بزرگ تعليم و تربيت به سوي مسائلي كه قبلا مبتلا بدان بودند كشيده نشود. خداوند يار و مددكار همه باشد. دوم ، قواي مسلح است كه در اين حال كه هجوم اجانب را مي بينيم و مبتلا به توطئه قدرتهاي شيطاني هستيم ، اهميتش بيشتر از هر وقت و هر چيزي است . بايد تمام فرماندهان و افراد ارتش سپاه و بسيج و عشاير و قواي نظامي و انتظامي توجه خاص به اين امر حياتي داشته باشند. و اگر خداي نكرده اين قشرهاي متعهد عزيز با دست جنايتكاران و توطئه چينان ، مبتلا به اختلاف شوند، و هر يك خود را محور قرار دهند، مطمئن باشندكه شيطانها و شيطان بزرگ در آنان رخنه كرده و طولي نخواهد كشيد كه همه به تباهي كشيده شوند و شكست براي آنان حتمي است . و با شكست آنان اسلام در اينجا و سايرمناطق به شكستي مبتلا مي شود كه قرنها جبران پذير نيست . برادران مسلح ، عزيزان ملت ،پشتوانه هاي اسلام و جمهوري اسلامي ، بهوش باشيد كه شياطين در كمينند و كوچكترين غفلت شما بزرگترين فاجعه را براي ملت و اسلام به بار مي آورد. خداوند كريم و رحيم همه ما را از شر آنان حفظ فرمايد.
7- و آخرين كلام آنكه در محضر خداوند منان عرض كنيم كه خدايا، تو بر ما منت نهادي و ما را در مثل 22 بهمن بر دشمنان خودت پيروز كردي . و دست اين ملت مظلوم راگرفتي و از سراشيبي سقوط و جهنم هر دو عالم به قله بلند عنايات خود رساندي . و اين امت مستضعف در طول ستمشاهي را به عزت جاودان كشاندي . و جوانان برومند اين امت را عاشق خود و شهادت فرمودي ، و دعاي خير شب زنده داران را در حق ما قاصران اجابت فرمودي .
بارالها، عنايت خود را از ما دريغ مدار، و ناموس دهر و ولي عصر - ارواحنا فداه - را ازما راضي فرما و ما را از نور هدايت خود هميشه بهره مند نما. انك مجيب قريب (11). بارالها،اين جوانان سلحشور ما را كه با عشق به جمال تو و به اميد عنايت و حمايت تو به دشمن متجاوز - كه به بندگان تو ناگهان تاختند و خونهاي بيگناهان را ريختند، و خانه هايشان را برسرشان خراب كرده ، بدتر از مغولان به صغير و كبير و عرب و عجم رحم نكردند، شجاعانه تاختند وصفهاي آنان را شكستند، و با جنگ نامتعادل - كه يك طرف تا دندان مسلح و از ساز و برگ جنگي و آرايش حربي و كمكهاي بي پايان شرق و غرب و منطقه برخوردار بوده ، و طرف ديگر مسلماناني پاكدل و سحر خيزاني عاشق پيشه وسلحشوراني وارسته و پيوسته به تو با قدرت ما رميت اذ رميت و لكن الله رمي (12) در هر ناحيه آنان را با اسارت دسته جمعي و غنيمتهاي بسيار در هم كوبيده و به خواري و مذلت كشاندند، و از كشور خود بيرون راندند، و كمكهاي شرق و غرب را به هيچ شمردند،خداوندا، اينان را به رحمت واسعه خود غريق فرما و به پيروزي نهايي برسان . و شهيدان آنان را با شهداي صدر اسلام در ركاب پيامبر عاليمقام محشور فرما. و پدران و مادران شريفي كه اين عزيزان را در دامن مهر خود تربيت كرده و در راه اسلام دادند، در جواررحمت خود و با اولياي عظام - عليهم السلام - محشور فرما. و به همسران و خواهران وبرادران و نزديكان آنان صبر و عزت مرحمت كن . و ملت ايران كه موجب سرافرازي اسلام در جهان گرديد، و كشور نمونه اي ساخت كه اميد است پرتو خورشيدآساي آن برمشارق ارض و مغارب آن بتابد و مستضعفان تحت ستم جهان را بر مستكبران پيروزي دهد ان شاءالله ، قدرت ده .
درود فراوان بر همه مجاهدان راه حق از انبياي عظام و اولياي كرام و صالحين ومصلحين در طول تاريخ بويژه خاتم پيامبران و اشرف نسل آدم ، محمد مصطفي -صلي الله عليه و آله و سلم - و دودمان معظمش سيما بقيه الله خاتم الاوليا - ارواحنالمقدمه الفدا. و درود بر بيست و دوم بهمن ، يوم الله و بر آفرينندگان آن . والسلام علي عباد الله الصالحين .
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- گياه خشك ، كاه ، شي ء كوچك و بي ارزش .
2- حسني مبارك ، رئيس حاكم بر رژيم مصر.
3- ملك حسن ، پادشاه مغرب "مراكش ".
4- ملك حسين ، پادشاه اردن .
5- محمد جعفر نميري ، رئيس جمهور سودان .
6- اشاره به صدام حسين "رئيس حاكم بر عراق " كه بر خلاف ادعاهايش در روزهاي آغاز تجاوز به ايران ، بعد ازعمليات فتح المبين و فتح خرمشهر، براي جلوگيري از شكستهاي بيشتر به دست و پاي امريكا و دولتهاي مرتجع عربي افتاده بود. 7- فراموش شده . 8- شيخ طوسي ، ابوجعفر، از عالمان بزرگ شيعه .
9- شيخ محمد حسن ، صاحب جواهر الكلام ؛ يكي از برجسته ترين آثار فقهي شيعه كه در بردارنده يك دوره فقه استدلالي با مباني اجتهادي شيعي در تمام ابواب فقه مي باشد.
10- شيخ اعظم ، مرتضي انصاري ، از اصوليين و فقهاي نامدار معاصر شيعه . 11- اقتباس از آيه 61 سوره هود: "كه هر آينه ، تو اجابت كننده "دعاها" و نزديكتريني ". 12- بخشي از آيه 17 سوره انفال : "و آنگاه كه تير انداختي ، تو نبودي كه تير افكندي بلكه خدا انداخت ".بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,100,707