خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - جديت در اجرا احكام الهي

عنوان : جديت در اجرا احكام الهي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : صبح 11 دي 1361
تاریخ قمری : 16 ربيع الاول 1403
جلد : 17

متن :
اگر شخصي را كه مي خواهيد محاكمه كنيد، از نزديكترين افراد و دوستان شما باشند، با آنها بر خوردي جدي نماييد و حكم خدا را جاري كنيد و گوش به حرف كسي ندهيد. و اگر كسي از دورترين افراد و يا حتي دشمن شما بود و گناهي نداشت ، بلافاصله او را آزاد نماييد. البته ما هم شما را اين گونه مي شناسيم .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,981,669,250