خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - انتخابات مجلس خبرگان رهبري

عنوان : انتخابات مجلس خبرگان رهبري
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 16 آذر 1361
تاریخ قمری : 21 صفر 1403
مخاطب : ملت ايران
جلد : 17

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
با اينكه در اهميت مجلس خبرگان براي تعيين رهبر يا شوراي رهبري ، اينجانب كراراتذكراتي داده ام ، و حضرات علماي اعلام - دامت بركاتهم - به قدر كافي صحبت فرموده و اهميت آن را گوشزد نموده اند، لازم دانستم كه نكته مهمي را به عرض ملت شريف برسانم ، و آن اهميت ويژه اي است كه اين مجلس دارا مي باشد. واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگانهايي كه دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوزشرعي خواهد بود، و دست ارگانها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد بسته مي شود، واگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئونه ، طاغوتي و محرم خواهد بود. و لهذا تعيين خبرگان و فقيه شناسان از تكاليف بزرگ الهي است و هيچ كس را عذري در مقابل اسلام و پيشگاه خداوند قهار نخواهد بود، و من تكليف خود را دراين موضوع ادا نمودم . و همان طور كه قبلا تذكر دادم مردم در دادن راي به اشخاص واجد شرايط آزاد هستند، و هيچ كس را حق الزام كسي نيست . و من اميدوارم كه ملت شريف ايران در اين امر مهم الهي كه منحرفان از هر چيزي بيشتر با آن مخالفت كرده ومي كنند و اين نيز از اهميت آن است ، يكدل و يك جهت در روز انتخابات به سوي صندوقها هجوم برند و آراي خود را به صندوقها بريزند. و اميد است علماي اعلام -كثرالله امثالهم - هم خود شركت نمايند و هم ملت را ارشاد فرمايند. و لازم است مطلبي راكه گاهي شنيده مي شود كه براي تبليغات انتخاباتي بعضي از كانديداها - خداي نخواسته -بعضي ديگر را تضعيف يا توهين مي كنند، در رابطه با آن تذكر دهم كه ، امروز اين نحومخالفتها خصوصا از چنين كانديداهايي ، براي اسلام و جمهوري اسلامي فاجعه آميزاست . اگر فرضا كسي در ديگري مناقشه دارد، ابراز آن و اظهار در بين مردم هيچ مجوزي ندارد، و حيثيت و آبروي مومن در اسلام از بالاترين و والاترين مقام برخوردار است ، وهتك مومن ، چه رسد به مومن عالم ، از بزرگترين گناهان است و موجب سلب عدالت است . اميد است ان شاءالله چنين مطلبي نباشد، و اگر غفلتا اتفاق افتاده است تكرار نشود. ازخداوند تعالي عظمت اسلام و مسلمين و بقاي عزت براي ملت بزرگ ايران را خواستارم .
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,981,223,230