خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - ضرورت توسعه و پيشرفت اقتصادي

عنوان : ضرورت توسعه و پيشرفت اقتصادي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : صبح 17 مهر 1361
تاریخ قمری : 21 ذي الحجه 1402
جلد : 17

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
يكي از مسائل مهم ما مسئله اقتصاد است . ما بايد سعي كنيم كه از حيث اقتصاد، قوي و بدون وابستگي باشيم . و بايد مسئله كشاورزي ، كه در رژيم سابق براي به هم زدن آن نقشه داشتند تا ما را وابسته كنند، بيشتر مورد نظر ما باشد. البته به طرف صنعت هم بايدرفت ، ولي اگر از كشاورزي منحرف شويم ، اسباب آن مي شود كه آنچه خودمان نيزداريم از بين برود و مقصود رژيم سابق از آن همه تبليغات براي "تمدن بزرگ " همين بودكه كشاورزي را از بين ببرد، و مملكتي كه هم آب داشت و هم زمين ، آبها را به هدرمي دادند و زمينها هم بدون استفاده مانده بود. بايد مردم سعي كنند كه آبها به هدر نرود واز زمينها استفاده كنند، و در بخش كشاورزي و صنايع كوچك ، فعال باشند. و توجه دولت به صنايع بزرگ باعث نشود كه صنايع كوچك هم از بين برود و دولت هم بايستي تمام قدرت خود را براي كشاورزي به كار گيرد. و اينكه روحانيون در شوراي اقتصاد وبرنامه ها نظارت مي كنند، از باب اين است كه آنها به امور شرعي توجه دارند و نظارت آنها باعث مي شود كه طرحي كه شما مي دهيد و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مي رود، رد نشود و در نتيجه ، كارها آسان شود و شما در برنامه هايتان معطل نمايند. من به همه شما و كساني كه به انقلاب و اسلام كمك مي كنند، دعا مي كنم .اميدوارم موفق باشيد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,804,339