خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - اهميت خودكفايي

عنوان : اهميت خودكفايي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : صبح 31 شهريور 1361
تاریخ قمری : 4 ذي الحجه 1402
جلد : 16

متن :
ما در مرحله اي هستيم كه تازه متولد شده ايم و من مي گويم : اگر ما گرسنه باشيم و پياده راه برويم و منزوي باشيم و به طرف خودكفايي حركت كنيم ، اين بهتر از اين است كه وابسته و مرفه باشيم . و مهم اين است كه اعتقاد به آن نيت و ارزشهاي اسلامي و استقلال اقتصادي پيدا كنيم .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,237,651