خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات "خلاصه شده " - اهم وظايف ستاد انقلاب فرهنگي

عنوان : اهم وظايف ستاد انقلاب فرهنگي
نوع : بيانات "خلاصه شده "
تاریخ شمسی : 4 شهريور 1361
تاریخ قمری : 6 ذي القعده 1402
جلد : 16

متن :
[بيانات امام در ديدار با اعضاي ستاد انقلاب فرهنگي : ]
... شما بايد خدا را حاضر و ناظر بدانيد. من به اين ستاد رسميت دادم . . . گزينش استاد بايدمحكم باشد.
دانشجوياني بايد به دانشگاه وارد شوند كه وابسته به شرق و غرب نباشند و بايد ازورود دانشجوياني كه وابسته و خادم شرق و غرب هستند، جلوگيري شود. . . اگر انحرافي پيش بيايد، در آينده مسئول خواهيم بود، ما بايد اسلام را حفظ كنيم .
همه با ما مخالف اند؛ امريكا و شوروي . ما گفته ايم بايد خودمان باشيم ؛ اگر يك قدم عقب بنشينيم ، آنها يك قدم جلو مي آيند. اگر بايستيم و بگوييم مي خواهيم جلو برويم ،آنها احتياط مي كنند و پا پيش نمي گذارند و ما موفق مي شويم . نبايد از هيچ كس بترسيم .امريكاييها و شوروي ها با ما مخالف اند. ما تا هستيم ، نبايد بگذاريم آنها موفق شوند.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,228,655