خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - شوراي سرپرستي

عنوان : شوراي سرپرستي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 13 ارديبهشت 1361
تاریخ قمری : 9 رجب 1402
جلد : 16

متن :
براي هماهنگي بيشتر، بهتر است شوراي سرپرستي صدا و سيما را روساي سه قوه تشكيل دهند. زيرا آنها مي توانند پس از تصميم گيري بدون واسطه ، مديرعامل رادر جريان امور قرار دهند.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,158,217