خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - اجازه در نقل حديث و تصرف در وجوه شرعيه

عنوان : اجازه در نقل حديث و تصرف در وجوه شرعيه
نوع : اجازه نامه
تاریخ شمسی : 28 ارديبهشت 1340
تاریخ قمری : 3 ذي الحجه 1380
مخاطب : مختاري ، علي
جلد : 1

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
مخفي نماند كه جناب مستطاب عمده الفضلا آقاي آقا شيخ علي مختاري - دام فضله - از طرف حقير مجازند در اخذ زكوات و وجوه مجهول المالك و ساير صدقات ونقل احاديث از كتب معتبره اصحاب - رضوان الله عليهم - و اخذ سهم مبارك امام وصرف آن در مصارف خودشان مادامي كه اشتغال به امور شرعيه و ترويج ديانت مقدسه دارند، و ايصال زايد آن را نزد حقير و گرفتن قبض رسيد و رساندن به صاحبان وجوه . وتوصيه مي كنم ايشان را به تقوا و احتياط در امور دين و دنيا. والسلام .
به تاريخ 3 شهر ذي الحجه الحرام 1380
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,796,364