خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - لزوم تبليغات براي صدور انقلاب

عنوان : لزوم تبليغات براي صدور انقلاب
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 22 مهر 1360
تاریخ قمری : 15 ذي الحجه 1401
جلد : 15

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
انقلاب ما متكي به معنويات و خداست و آنهايي كه با ما موافقند كساني هستند كه باخط توحيدي موافقند. ما بايد خط معنويتي را كه براي آن انقلاب كرديم فراموش نكنيم ؛همان خط معنويتي كه با تمام بي عرضگي هايي كه در تبليغ نموديم ، باز مردم دنيا متوجه انقلابمان شدند. و اين خط معنويت است كه زورگويان با آن مخالفند. متوجه باشيد كه درهر جا زورمندان و دولتها با ما مخالف باشند، ملتها با ما موافقند. بايد اساس را مردم و فكرمردم قرار داد و بايد به فكر مردم بود، نه دولتها؛ زيرا مردم و توده ها با حق موافقند؛ چون زير بار ستم بوده اند و نمي خواهند تحت سلطه امريكا و شوروي باشند.
ما در جهت تبليغات تقريبا صفر بوده ايم . بايد علاوه بر سفرهاي رسمي ، سفرهاي غيررسمي هم بنماييم تا دنيا را بيدار كنيم . اگر بخواهيم انقلاب را صادر كنيم ، بايد كاري كنيم كه مردم خودشان حكومت را به دست گيرند تا مردم - به اصطلاح - طبقه سه روي كاربيايند. تنها در سفرهاي غير رسمي است كه درست مي توانيد با مردم عادي كوچه و بازارتماس بگيريد و آنها را روشن كنيد. بودن شما، كه يال و كوپال نداريد، در ميان مردم ، هم جالبتر است و هم شما بهتر مي توانيد تبليغ كنيد. امروز مملكت مال خودتان است واميدوارم با همت يكديگر، محفوظ بماند.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,700,352