خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - آثار و پيامدهاي فرهنگ مستقل و فرهنگ وابسته

عنوان : آثار و پيامدهاي فرهنگ مستقل و فرهنگ وابسته
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 31 شهريور 1360
تاریخ قمری : 23 ذي القعده 1401
مخاطب : دانش آموزان ، دانشجويان ، جوانان ، معلمان و استادان
مناسبت : آغاز سال تحصيلي
جلد : 15

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
در آستانه گشايش مدارس و ورود دانش آموزان عزيز در محيط علم و دانش لازم
است تذكراتي به فرزندان عزيز و مادران و پدران محترم و ملت معظم ايران داده شود.
بي شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ آن جامعه است . اساسا فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه راتشكيل مي دهد و با انحراف فرهنگ ، هر چند جامعه در بعدهاي اقتصادي ، سياسي ،صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و پوك و ميان تهي است . اگر فرهنگ جامعه اي وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مي كند و بالاخره در آن مستهلك مي شود و موجوديت خود را درتمام ابعاد از دست مي دهد. استقلال و موجوديت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشات مي گيرد، و ساده انديشي است كه گمان شود با وابستگي فرهنگي ، استقلال در ابعادديگر يا يكي از آنها امكانپذير است . بي جهت و من باب اتفاق نيست كه هدف اصلي استعمارگران كه در راس تمام اهداف آنان است ، هجوم به فرهنگ جوامع زيرسلطه است . اتفاقي نيست كه مراكز تربيت و تعليم كشورها و از آن جمله كشور ايران از دبستان تادانشگاه مورد تاخت و تاز استعمارگران خصوصا غربيها و اخيرا امريكا و شوروي قرارگرفت . و زبانها و قلمهاي غربزدگان و شرقزدگان آگاهانه يا ناآگاه و اساتيد غربزده وشرقزده دانشگاهها در طول مدت تاسيس دانشگاهها و خصوصا دهه هاي اخير اينخدمت بزرگ را براي غرب و شرق انجام دادند، هر چند در بين ارباب قلم و زبان واساتيد، اشخاص متعهد و متوجهي بودند و هستند كه برخلاف آن مسير بودند ومي باشند، لكن مع الاسف در اقليت چشمگير بودند.
هجوم دانشجويان پس از طي كردن دوره هاي تحصيلي با آموزشهاي غربي و شرقي در دبيرستانها و دانشگاههاي ايران به سوي غرب و احيانا شرق - كه رهاوردي جزفرهنگ غربي و شرقي نداشت - چنان فاجعه اي به بار آورد كه همه ابعاد جامعه ما رابي قيد و شرط وابسته بلكه تسليم به ابرقدرتها كرد؛ به طوري كه جامعه ما با ظاهري ايراني - اسلامي محتوايي سرشار از غرب و شرقزدگي داشت . و مع الاسف پس ازگذشت سه سال از پيروزي انقلاب و مقاومت و ايستادگي جمهوري اسلامي در مقابل شرق و غرب و مكتبهاي انحرافي آنان و وفاداري اين جمهوري به اسلام به عنوان نفي كننده جميع وابستگيها و انحرافات ، باز گرفتار گروهها و گروهكهاي وابسته به يكي از دو قطب و سرسپرده مكتبهاي انحرافي و وابسته به يكي از آنان مي باشيم . و نيزمواجهيم با افرادي از اين منحرفين كه در مراكز تربيت و تعليم نفوذ كرده اند و با مجال دادن به آنان ، خطر به انحراف كشيدن جوانان و نونهالان بسيار است ؛ كه خداي ناكرده باانحراف و وابسته شدن فرزندانمان به فرهنگ غرب يا شرق ، تمام ابعاد جامعه يا وابسته وتسليم غرب خواهد شد و يا شرق ؛ و تمام كوششها و زحمات ملت و خون جوانان وعزيزان آنان به هدر خواهد رفت .
اكنون بر دانش آموزان و دانشجويان عزيز و اساتيد و معلمان متعهد است كه با تمام توان و قدرت در شناسايي عوامل فساد كوشش كنند و محيط آموزش و پرورش را ازلوث وجود آنان پاك نمايند. و گمان نشود كه اين نفوذ فقط براي انحراف دانشگاههاست ، كه منحرفين و منافقين براي نفوذ در دبيرستانها بلكه دبستانها اهميت بيشتري قائلند، تا جوانان را براي انحراف دانشگاهها مهيا كنند. آنان مي دانند اگر نوباوگان در مراكز آموزش ، تربيت صحيح شوند و حيله هاي استعمارگران را احساس و توطئه هاي همه جانبه آنان را لمس كنند، در دانشگاه براي عمال استعمار توفيق كمتري حاصلمي شود؛ و لهذا در دبستانها و دبيرستانها و قبل از ورود به دانشگاهها در ساختن جهازاستعماري شرق و غرب براي ورود به دانشگاه اهميت خاصي احساس مي كنند. از اين روست كه بايد دستگاههاي آموزشي متعهد و دلسوز براي نجات كشور اهميت ويژه اي در حفظ نوپايان و جوانان عزيزي كه استقلال و آزادي كشور در آينده منوط به تربيت صحيح آنان است قائل باشند؛ و نيز از اين روست كه نقش معلمان و اساتيد در تربيت وتهذيب دانش آموزان و دانشجويان به عنوان اساسي ترين و موثرترين نقش مطرح مي گردد. و همه ديديد كه گرايش آنان به شرق و غرب براي كشورمان چه فاجعه ها آفريدو دانشگاهها را به صورت دژ محكمي براي خدمت به شرق و غرب درآورد و اكثريت قاطع غرب و شرقزدگان اين مملكت را به عنوان فارغ التحصيل تحويل جامعه داد. اكنون بر معلمان متعهد و مسئول دبستاني و دبيرستاني است تا با كوشش خود جواناني را تحويل دانشگاهها دهند كه با آگاهي از انحرافات گذشته دانشگاه ، بر فرهنگ غني و مستقل اسلامي ايراني تكيه كنند؛ و بر اساتيد متعهد است تا با باز شدن دانشگاهها در صورت مشاهده انحراف و گرايش جوانان به يكي از دو قطب قدرت و مكر، آنان را به توطئه ها وشيطنتها آگاه كنند و جواناني متعهد نسبت به مصالح كشور و آگاه به اهداف اسلام تحويل جامعه دهند و مطمئن باشند كه با اين خدمت ، استقلال و آزادي كامل ميهن عزيزشان تضمين خواهد شد. و از اين روست كه نقش خانواده و خصوص مادر در نونهالان و پدردر نوجوانان بسيار حساس است ؛ و اگر فرزندان در دامن مادران و حمايت پدران متعهدبه طور شايسته و با آموزش صحيح تربيت شده و به مدارس فرستاده شوند، كار معلمان نيز آسانتر خواهد بود. اساسا تربيت از دامان پاك مادر و جوار پدر شروع مي شود و باتربيت اسلامي و صحيح آنان استقلال و آزادي و تعهد به مصالح كشور پايه ريزي مي شود.
امروز بايد پدران و مادران مواظب رفتار فرزندان خويش باشند كه در صورت مشاهده حركات غيرعادي آنان را نصيحت نمايند تا گول منافقين و منحرفين را نخورند؛كه در اين صورت سعادت دنيوي و اخروي آنان تباه مي گردد. مادران و پدران بايد توجهداشته باشند كه سنين دانش آموزي و دانشگاهي سالهاي شور و هيجان فرزندانشان مي باشد و با اندك شعاري جذب گروهها و منحرفين مي شوند. و نيز جوانان دبيرستاني باهوشياري كامل توجه داشته باشند كه عمال اجنبي آنان را، حتي با اسم اسلام راستين به دام شرق و غرب نيندازند، و توجه كنند آنان كه از اسلام راستين دم مي زنند خودشان ازاسلام چه مي دانند و از قوانين و احكام اسلام چه اطلاعي دارند و به اوامر و نواهي قرآن كريم و اسلام بزرگ تا چه اندازه پايبند هستند.
جوانان عزيز دبيرستاني و دانشگاهي توجه كنند كه سران و سردمداران گروهها كه مي خواهند با اسم اسلام پايه هاي آن را سست كنند و جوانان را به دام اندازند هيچ اطلاعي از اسلام و اهداف قوانين آن ندارند؛ و با خواندن چند آيه از قرآن و چند جمله از نهج البلاغه و تفسيرهاي جاهلانه و غلط نمي شود اسلام شناس شد. اينان با تفسيرانحرافي چند جمله و چند آيه ، آيات و جملات صريح را كه مخالفت واضح با مرام انحرافي و التقاطي آنان دارد انكار مي نمايند، و در حقيقت تمسك به قرآن و نهج البلاغه براي كوبيدن اسلام و قرآن است تا راه را براي رهبران غربي و شرقي خود باز كنند، و شماجوانان عزيز و سرمايه هاي كشور را بر ضد مصالح كشور خودتان بسيج نمايند.
اي جوانان عزيز، هوشيار باشيد و با تفكر و تعقل فعاليت اين منافقين بلندگوي غرب ومنحرفين بلندگوي شرق را بررسي نماييد. امروز بزرگترين دليل بر بطلان راه آنان همبستگي تمامي نيروهاي ضدانقلاب و كوشش همه آنان در مخالفت با جمهوري اسلامي است كه خواست ملت مي باشد، و ملت مجاهد و شريف جان خود و فرزندان عزيز خود را فداي تحقق آن كرده و مي كنند. اينان همان اندازه در دعوي اسلامي بودن خود صادقند كه در دعوي مخالفت با غرب و امريكا؛ كه اكنون صداقتشان در دامن غرب و طرفداري بي چون چراي غرب از آنان به ثبت رسيد. (1) و همان اندازه در دعوي طرفداري از ملت ، راستگو كه صداقتشان در كشتار خلق مستضعف و آتش زدن اموالملت و غارت بانكها ثابت گرديد. اينان از اول تاكنون اسلام را وسيله اهداف شوم خودكرده و قرآن و نهج البلاغه را به بازي گرفته و جوانان پاكدل را به دام خود انداخته بودند تاجواني شان را در راه اهداف استعماري آنان به تباهي كشند. و باز تاكيد مي كنم پدران ومادران اين كودكان معصوم و جوانان بي تجربه كوشش كنند و جوانان و عزيزان خود را ازاين مهلكه كه دنيا و آخرت آنان را تباه مي كند نجات دهند. و ملت مبارز و متعهد باهوشياري و پشتكار، جوانان و نونهالان را كه سرمايه و مخازن ارزشمند كشورند ازشراين منحرفين امريكايي نجات دهند. فردا ان شاءالله تعالي دبستانها و دبيرستانها و مراكزنوآموزها باز و به كار مشغول مي شوند، و به خواست خداوند بزودي شاهد بازگشايي دانشگاهها خواهيم بود. و دانش آموزان بدانند كه گوش دادن به مقاصد شوم منافقان ومنحرفان ، آنان را از مدارس محروم خواهد كرد و اجازه اخلال در امور مدارس به كسي داده نخواهد شد. از خداوند متعال بيداري و هوشياري هر چه بيشتر نسل جوان راخواستار و رشد و تعالي علمي و اخلاقي آنان را خواهانم . والسلام علي عبادالله الصالحين .
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- اشاره به فرار رئيس جمهور مخلوع "ابوالحسن بني صدر" و سران سازمان تروريستي منافقين ، و پناه دادن كشورهاي اروپايي به آنان و حمايتهاي همه جانبه غرب از منافقين و ديگر مخالفين نظام جمهوري اسلامي ايران .بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,430,189