خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - بررسي علل و ابعاد جنگ تحميلي ، جنايات صدام با حمايت قدرتهاي بزرگ

عنوان : بررسي علل و ابعاد جنگ تحميلي ، جنايات صدام با حمايت قدرتهاي بزرگ
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 27 شهريور 1360
تاریخ قمری : 19 ذي القعده 1401
مخاطب : ملت ايران و مسلمانان و آزادگان جهان (1)
مناسبت : اولين سالگرد آغاز جنگ تحميلي "هفته دفاع مقدس "
جلد : 15

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
يك سال از جنگ صدام تكريتي امريكايي با اسلام عزيز مي گذرد. يك سال ازهجوم بعث كافر عراق به سرزمين اسلام و جمهوري اسلامي ايران گذشت . اكنون درآستانه "هفته جنگ " و بررسي ابعاد مختلف آن ، از انگيزه ها و پيامدها و دستهاي جنايتكاري كه از آستين حزب بعث كافر عراق و صدام عفلقي پيداست ، تا ثمرات تلخ وشيريني كه در مقابله حق و باطل و اسلام و كفر به بار آورده است ، سخن مي باشد، و دراين هفته نويسندگان و گويندگان و رزمندگان و افشاگران و هنرمندان به بررسي كامل جنگ مي پردازند و ابعاد اين واقعه تاريخي را روشن مي نمايند. آنچه تا كنون از انگيزه صدام بعثي و حزب بعث عراق بر روشن بينان نبايد مخفي باشد آن است كه ابرقدرتان جنايتكار و خصوصا امريكا در اين انقلاب به اين نتيجه رسيده اند كه انقلاب اسلامي ملت ايران با ساير انقلابهاي غيرالهي تاريخ فرق اساسي دارد و رمز پيروزي شگفت انگيزآن را پس از تجزيه و تحليل ، در اسلام راستين يافتند. چنانچه رمز وحدت كلمه و نهضت همه اقشار ملت را نيز در اسلام بزرگ احساس كردند، و خطر عظيم صدور انقلاب و پرتوحق در جهان اسلام بلكه در جهان مستضعفان آنان را در وحشت انداخت ؛ وحشتي كه در آن كوتاه شدن دست جنايتكارشان از كشورهاي اسلامي بلكه از كشورهاي مظلومتحت سلطه را در پهناور گيتي به عيان مي ديدند و شياطين كارشناس آنان زنگ خطرسقوط امپراتوري جهاني شان را به صدا درآوردند. لذا از انقلاب هر چه گذشت برتوطئه هايشان براي سقوط اسلام ، اين رمز الهي برچيده شدن دستگاههاي ستمگران وچپاولچيان افزايش پيدا كرد، و در بين حكومتهاي منطقه ، حكومتي را كه صد در صد بااسلام مخالف و در سركوبي آن مصمم است جز بعث عراق و شخص صدام نيافتند و اورا با وعده فتح و پيروزي و اميد چيره شدن بر اسلام با بهانه اي ابلهانه به اين دام انداختند،و بحمدالله بر خلاف ميلشان ماهيت زشت او كه براي مسلمانان عراق واضح و الحاد وكفر او به فتواي فقيه وقت ثابت شده بود، براي ساير مسلمانان نيز واضح گرديد. صدام اكنون پس از يك سال شرارت و جنايت و خسارات فراوان و به هدر دادن نيروهاي فراوان انساني و مادي از ملت مظلوم ايران و عراق و آنهمه تشبث به قدرتها و حكام منطقه ، ديوانه وار به كشتار ملت و ارتشيان عراق كمر بسته است ، و از آنان كه به الحاد اوتن در نمي دهند انتقام مي گيرد و زندگي نكبت بارش را مايوسانه مي گذراند.
انگيزه او و دوستانش سركوبي اسلام به نفع ابرقدرتها و انگيزه ملت و قواي مسلح اسلامي ايران دفاع از اسلام و قرآن كريم به نفع ملتهاي اسلامي و مستضعفان جهان است .حزب بعث خبيث عراق با انگيزه شيطاني خود در سراشيبي سقوط به سوي عذاب اليم الهي مي غلتد، ولي ملت و ارتش و پاسداران و بسيج و ساير قواي مسلح نظامي و انتظامي و مردم ايران ، با احدي الحسنيين : پيروزي يا شهادت و وصول به لقاالله ، قله سعادت رامي پيمايند. چه غم امتي را كه يا به سوي خداوند تعالي مي رود و يا به سوي تحقق اهداف اسلامي و انعكاس آن در جهان . و چه غم اين ملت انقلابي را كه هفته هاي جنگ داشته باشد و به پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - و خاندان او اقتدا نموده و در راه اهداف اسلام عمري با شرافت و سربلندي به جهاد مقدس ادامه دهند و پس از صدام دشمن اسلام ، به اسرائيل خبيث - دشمن بشريت - بپردازد. تاسف ما در اين جنگ تحميلي آن است كه قدرتهايي كه بايد صرف برانداختن اسرائيل و نجات بيت المقدس بزرگ شود باتباني بين شياطين بزرگ و صهيونيسم جهاني و بين حزب بعث عراق ، صرف هجوم برضد مخالف سرسخت اسرائيل و امريكا شد و مي شود.
ما اكنون نيز تكرار مي كنيم كه تا ملتهاي اسلام و مستضعفان جهان بر ضد مستكبران جهاني و بچه هاي آنان خصوصا اسرائيل غاصب قيام نكنند، دست جنايتكار آنان ازكشورهاي اسلامي كوتاه نخواهد شد و اين غده سرطاني از بيت المقدس و لبنان اخراج نخواهد گرديد، و امثال صدام و سادات به جنايات خود ادامه خواهند داد و مصر و عراق را به تباهي خواهند كشيد. چاره براي دفع اين ستمكاران ، پناه به اسلام و گرايش متعهدانه به قرآن كريم و در زير پرچم توحيد با وحدت و انسجام بپاخاستن است .
هان اي مسلمانان جهان ، و اي مستضعفان گيتي ، آن نظام كه براي شما، براي رشد وتكامل شما، براي سعادت دنيا و آخرت شما، براي رفع ظلم و خونخواري و چپاولگري از مظلومان جهان و براي تربيت و تعليم انساني و براي آزادي و استقلال كشورهاي شمااز جانب خداوند متعال بپا شده نظامهاي الهي است كه بالاترين آنها نظام اسلامي است .
امروز امثال سازمانهاي حقوق بشر براي كشيدن جهان به نفع ابرقدرتهاي ستم پيشه است ، و نظامهاي الهي و در راس آنها اسلامي به استضعاف است كه به نفع مستضعفان عليه مستكبران در طول تاريخ در ستيز بوده اند و به استعمار و استثمار "نه " گفته اند. از اين جهت مستكبران ، چپاولگران ، قدرت طلبان با آنان به جنگ پرداختند. و شما مي بينيد كه جمهوري اسلامي ايران كه از ابتدا با آواي "نه شرقي و نه غربي " براي استقلال و آزادي وجمهوري اسلامي برپاخاست و انقلاب كرد و پيروز شد، تمام منحرفين و قدرتهاي كافردر مقابلش جبهه گرفتند و عليه آن از خارج و داخل به وسيله تفاله ها و انگلها وگروهكهاي منافق ملحد به كارشكني و شرارت پرداختند، و تمامي بوقهاي تبليغاتي عليه انقلاب اسلامي ايران به صدا درآمدند و دستگاههاي نفاق افكن بين مسلمانان به تكاپوبرخاستند و سيل تهمت و افترا به وسيله موجهاي استعماري به سوي جمهوري اسلامي ايران جاري گرديد و كمكهاي بيدريغ تبليغاتي و تسليحاتي از هر طرف به سوي رژيم عراق براي سركوبي اسلام سرازير شد.
اكنون بر ملت شريف و مبارز ايران است كه در مقابل تمام توطئه ها و شرارتها بايستندو همان طور كه با قيام و انقلاب خود دست قدرتهاي بزرگ و تفاله هاي آنان را از ايران قطع كردند، براي ادامه انقلاب اسلامي خود و براي اقامه عدل الهي از هيچ قدرتي وشرارتي هراس به خود راه ندهند. و بر قواي مسلح اسلامي ، از ارتش ، سپاه ، بسيج و سايرقواي نظامي و انتظامي تا نيروهاي مردمي در جبهه و پشت جبهه است كه چون سيلي خروشان مزدوران جبهه را از كشور اسلامي شان برانند و ايران عزيز را از اين خس وخاشاكها پاك نمايند، و بدانند كه نيروي ايمان پيروز است . و بر ملت قهرمان است كه باپشتيباني بيدريغ خود از قواي انتظامي و سپاه پاسداران ، اين گروهكهاي ورشكسته را كه در خيابانها به شرارت مي پردازند دستگير كرده و به محاكم صالحه تحويل دهند. و برمحاكم انقلاب است كه بر طبق فرمان الهي با آنان رفتار نمايند و بي كم و كاست حكم قرآن كريم را اجرا نمايند و به خواست خداوند فتنه را بخوابانند و از تجاوز و افراطخودداري كنند.
از ملت عزيز و خصوص دست اندركاران و قواي مسلح مي خواهم كه هيچ امري آنان را از جنگ تحميلي اغفال نكند و جنگ را سرلوحه همه امور قرار دهند كه دستهاي خيانتكار براي انصراف آنان از جنگ در كار است . و به آوارگان مظلوم جنگي تاكيدمي كنم كه صبر و شكيبايي را از دست ندهند و مطمئن باشند كه خسارات جنگي باخواست خداوند به دست ملت و دولت جبران خواهد شد. و از ملت و دولت تقاضا دارم كه نسبت به حوائج آوارگان جنگي از هيچ كوششي دريغ ننمايند. اينان برادران وخواهران و فرزندان شمايند كه به دست عمال امريكا از خاندان خود آواره شده اند. و ازخداوند تبارك و تعالي عاجزانه تقاضا دارم كه ملت ايران را با مددهاي غيبي حمايت فرمايد و دست مخالفان اسلام را از كشور اسلامي ما قطع فرمايد و پيروزي نهايي را برتمام جبهه ها نصيب كشور اسلامي فرمايد. والسلام علي عبادالله الصالحين .
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- متن پيام امام خميني توسط آقاي سيد احمد خميني در اجتماع پر شكوه نماز جمعه در دانشگاه تهران ، قرائت شد.بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,475,368