خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر

عنوان : پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 15 شهريور 1360
تاریخ قمری : 7 ذي القعده 1401
مخاطب : آنتون برتيگيگ "رئيس جمهور مالت "
جلد : 15

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آقاي آنتون برتيگيگ ، رئيس جمهور مالت
پيام تسليت شما را در مورد شهادت رئيس جمهور محبوب و نخست وزير عزيزكشورمان دريافت داشتم . از اظهار محبت و همدردي شما در اين فاجعه جانگدازمتشكرم . و اميدوارم با مشاهده اين اعمال ننگين كه به دست مزدوران امريكاي جنايتكارصورت مي گيرد، و هر روزه در گوشه و كنار كشور ما و ديگر كشورهاي مستضعف جهان نظاير آن را مشاهده مي كنيم ، ماهيت واقعي اين ديو خون آشام براي جهانيان آشكار شده و فريب تبليغات دروغ و مغرضانه آنها كه از هيچ تهمتي نسبت به ما دريغ نداشته ، و حتي اخيرا تهمت خريد اسلحه و ايجاد رابطه با رژيم ستمگر و خونخواري همچون اسرائيل غاصب را به ما نسبت داده اند، نخورند و مظلوميت ملت ما را به خوبي احساس نموده ودرك كنند.
15 شهريور ماه 1360
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,348,290