خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - تبيين فلسفه و اسرار حج

عنوان : تبيين فلسفه و اسرار حج
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 15 شهريور 1360
تاریخ قمری : 7 ذي القعده 1401
مخاطب : مسلمين جهان و زائرين بيت الله الحرام
مناسبت : فرا رسيدن ايام حج
جلد : 15

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس (1) - قرآن كريم .
درود بر حجاج بيت الله الحرام . سلام بر عموم مسلمانان جهان و سلام بر مسلمانان متعهدي كه از جهان اسلام به سوي حق شتافته و در جوار خانه خدا وفود(2) نموده اند.
فريضه حج در بين فرايض الهي از ويژگيهاي خاصي برخوردار است و شايدجنبه هاي سياسي و اجتماعي آن بر جنبه هاي ديگرش غلبه داشته باشد، با آنكه جنبه عبادي اش نيز ويژگي خاصي دارد.
مسلمانان متعهد كه در اين مجمع عمومي و سازمان الهي با لغو امتيازات متحدالشكل و بدون توجه به رنگ و زبان و كشور و منطقه ، هر سال يك بار در مواقف شريفه مجتمع مي شوند و با ساده ترين و بي آلايش ترين جهات مادي با توجه به معنويت و وفود علي الله گردهم مي آيند و به وظايف و آداب اسلامي عمل مي كنند، بايد از جهات سياسي واجتماعي آن غافل نباشند. علماي اعلام و خطباي معظم ، مسلمانان را به جهات سياسي ووظايف بسيار خطيرشان آگاه سازند. وظايف خطيري كه اگر مسلمانان جهان به گوشه اي از آن توجه كرده و عمل كنند، عزتي كه خداوند براي مومنين قرار داده است باز يابند و به مفاخر اسلامي - الهي كه حق مسلمين است برسند و در پناه اسلام عزيز و زير بيرق توحيدو پرچم لااله الاالله از استقلال و آزادي حقيقي برخوردار شوند و دست مستكبران وعمال آنان را از كشورهاي اسلامي قطع كنند و مجد و عظمت اسلامي را بازگردانند.
خداوند تعالي در آيه شريفه اي كه در صدر ذكر شد، سر و انگيزه حج و غايت قراردادكعبه و بيت الحرام را، نهضت و قيام مسلمانان براي مصالح ناس و توده هاي مستضعف جهان ذكر مي فرمايد. بايد در اين اجتماع عظيم الهي كه هيچ قدرتي جز قدرت لايزال خداوند نمي تواند آن را فراهم كند، مسلمانان به بررسي مشكلات عمومي مسلمين پرداخته و در راه رفع آنها با مشورت همگاني كوشش كنند. يكي از بزرگترين واساسيترين مشكلات ، عدم اتحاد بين مسلمين است كه بعضي از به اصطلاح سران كشورهاي اسلامي منشاء آن مي باشند كه مع الاسف براي رفع آن تاكنون اقدام چشمگيري نشده است ، بلكه جنايتكاران سودجو كه از اختلاف ملتها و دولتها به سود خودشان بهره برداري مي كنند، با دست عمال از خدا بيخبر خود به اختلافات دامن مي زنند، وهرگاه كه شالوده وحدت بين مسلمانان ريخته مي شود، با تمام نيرو به مخالفت برمي خيزند و بذر خلاف مي افشانند.
امروز تمام دولتها و بسياري از ملتهاي مسلمان مي دانند كه ملت ايران پس از صدهاسال گرفتاري به دست شاهان ستم پيشه و ستمكاران حرفه اي كه اسلام عزيز را وسيله غارتگري و چپاول براي خود و قدرتهاي بزرگ و اخيرا امريكاي جنايتكار قرار داده بودند و قرآن كريم و اسلام بزرگ را در معرض خطر مي ديدند، بپاخاستند و باانقلاب كبير خود، دولت اسلام را جايگزين رژيم غيراسلامي و غيرقانوني شاهنشاهي نمودند و دست ابرقدرتها و خصوصا امريكاي جهانخوار را از سلطه بر اموال و انفس خود قطع نمودند، و اميد آن است كه ديگر برادران مسلمان گرفتار در چنگال خونخواران و ستمكاران ، از اين انقلاب اسلامي بهره برداري كنند و دولتهاي اسلامي باپشتيباني ملتهاي خود به انقلاب بزرگ ايران بپيوندند.
امروز دست جنايتكار امريكا و ديگر قدرتهاي چپاولگر از آستين بعضي عمال سرسپرده و از خدا بيخبرشان بيرون آمده و از داخل و خارج با اسلحه و قلمهاي بدتر وجنايت بارتر از سلاحهاي گرم به اين ملت مظلوم حمله ور شده و در صدد شكست انقلاب اسلامي و شكست اسلام عزيز بر آمده اند و از هيچ تهمت و افترا به ملتي كه جز به احكام اسلام و قرآن كريم فكر نمي كنند، خودداري نمي كنند، و با بهانه هاي بسيارموهوم ، به سركوبي اين انقلاب اسلامي بپا خاسته اند. آنان كه از اسلحه گرم برخوردارندهمچون صدام ، با اسلحه و آنان كه سلاح گرم ندارند، با قلمهاي زهرآگين - كه از سلاح گرم جنايت بارتر است - ملت مظلوم ما را زير ضربات خود قرار داده اند.
طرح اختلاف بين مذاهب اسلامي از جناياتي است كه به دست قدرتمندان كه ازاختلاف بين مسلمانان سود مي برند و عمال از خدا بيخبر آنان از آن جمله وعاظالسلاطين (3) كه از سلاطين جور، سياهروي ترند، ريخته شده و هر روز بر آن دامن مي زنند و گريبان چاك مي كنند و در هر مقطع به اميد آنكه اساس وحدت بين مسلمين رااز پايه ويران نمايند، طرحي براي ايجاد اختلاف عرضه مي دارند. و اخيرا در بوقهاي تبليغاتي تهمت مفتضحانه رابطه ايران با اسرائيل و خريداري اسلحه را پيش كشيده اند به اميد آنكه اعراب را از ايران جدا كنند و بين مسلمانان دشمني ايجاد نموده راه را براي ابرقدرتها باز و سلطه آنان را هر چه بيشتر افزايش دهند، ليكن چه شخص مطلعي است كه نداند ايران دشمن سرسخت اسرائيل بوده و هست ، و نداند كه يكي از موارد اختلاف ما باشاه مخلوع ، روابط دوستانه او با اسرائيل بود. و چه كسي است كه نداند ما بيشتر از بيست سال است كه در خطابه ها و اعلاميه ها اسرائيل را همرديف امريكا در ستمگري و دنباله اودر تجاوز و غارتگري محكوم كرديم . و كيست كه نداند در طول انقلاب اسلامي و درشور تظاهرات ميليوني ، ملت مسلمان ايران ، اسرائيل را در رديف امريكا دشمن خودخواند و نفت را بر روي آنان بست و خشم و نفرت خود را نثار هر دو كرد. تعجب كه اين نغمه مشئوم (4) از گلوي امريكا مادر نامشروع اسرائيل و صدام برادر كوچك بگين سرداده شد و بوقهاي تبليغاتي آنان ، خصوصا امريكا به طور وسيعي در پخش آنكوشيدند، چه ! كه آن ضربه كه اين دو از اسلام واقعي خورده اند، ديگران نخورده اند، وآن نگراني كه آنان از وحدت برادران مسلمان عرب با ايران دارند، ديگران ندارند.امريكا نگران منافع خود در منطقه است و صدام نگران سقوط و ننگ ابدي براي خويش است . بايد مسلمانان و خصوصا برادران عرب ما بدانند كه مسئله ، اسرائيل و ايران نيست ،مسئله اصلي براي جهانخواران شرق و غرب ، اسلام است كه مي تواند مسلمانان جهان راتحت پرچم پر افتخار توحيد مجتمع و دست جنايتكاران را از كشورهاي اسلامي و ازسلطه بر مستضعفان جهان كوتاه و مكتب ارزشمند و مترقي الهي را بر جهان عرضه نمايد.جهان عرب بايد بداند امروز ضربه اي كه صدام و سادات به آنها زده اند چنان وحشتناك است كه تنها با اتحادشان مي توانند جبران نمايند. امروز سادات با دستگيري وسيع برادران مسلمانمان در مصر خدمت خود را به اسرائيل به اتمام رسانده است . اتحاد او باامريكا و اسرائيل آبروي ملت عرب را ريخته است . اتحاد با اسرائيلي كه اين روزها علاوه بر جناياتش در منطقه ، دست به جنايت بزرگ ديگري زده است و آن حفاري در مسجداقصي قبله اول مسلمين است كه با سست شدن پايه هاي اين مسجد خداي ناكرده قبله اول مسلمين خراب خواهد شد و اسرائيل به آرزوي پست خود خواهد رسيد.
هان اي مسلمانان جهان ، و مستضعفان تحت سلطه ستمگران ، بپاخيزيد و دست اتحادبه هم دهيد و از اسلام و مقدرات خود دفاع كنيد و از هياهوي قدرتمندان نهراسيد كه اين قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستكبران و حق بر باطل است .جهان بايد بداند كه ايران راه خدا را پيدا كرده است و تا قطع منافع امريكاي جهانخوار،اين دشمن كينه توز مستضعفين جهان ، با آن مبارزه اي آشتي ناپذير دارد، و حوادث ايران نه تنها ما را براي لحظه اي عقب نخواهد نشاند، كه ملت ما را در نابودي منافع آن مصمم ترخواهد كرد. ما مبارزه سخت و بي امان خود را عليه امريكا شروع كرده ايم و اميدواريم فرزندانمان با آزادي از زير يوغ ستمكاران ، پرچم توحيد را در جهان بيفرازند ما يقيين داريم اگر دقيقا به وظيفه مان كه مبارزه با امريكاي جنايتكار است ادامه دهيم ، فرزندانمان شهد پيروزي را خواهند چشيد. آيا براي مسلمانان جهان ننگ نيست كه با اينهمه سرمايه هاي انساني و مادي ومعنوي ، با داشتن چنين مكتب مترقي و پشتوانه الهي تن به سلطه قدرتمندان مستكبر ودزدان دريايي و زميني قرن بدهند؟ آيا وقت آن نرسيده است كه هواهاي نفسانيه را كنارگذاشته و با يكديگر دست مودت و اخوت داده و دشمنان بشريت را از صحنه خارج و به حيات ننگين ستمبارشان خاتمه دهند؟ آيا وقت آن نرسيده است كه ملت مبارز و غيورفلسطين ، بازيهاي سياسي مدعيان مبارزه با اسرائيل را شديدا محكوم نموده و با سلاح گرم ، سينه اسرائيل دشمن سرسخت اسلام و مسلمين را بشكافند؟ آيا مسلمانان چه جوابي در مقابل خداوند عظيم كه آنان را دعوت به اعتصام بحبل الله (5) نموده و از تفرقه و نزاع نهي فرموده است دارند؟ آيا تكليف خود نمي دانند كه از ملت و دولت ايران كه با جهادمقدس پرچم كفر را سرنگون و پرچم پرعظمت اسلام را برافراشته است پشتيباني كنند؟آيا وعاظ السلاطين سركوبي انقلاب اسلامي ايران را از مخالفت با امريكا و اسرائيل لازمتر مي شمارند؟ ما از برادران اسلامي خود در مشارق و مغارب ارض مي خواهيم كه باجمهوري اسلامي ايران هم صدا و هم جهت شده و با ياري خداوند متعال شر جنايتكاران را دفع و بساط چپاولگري را از كشورهاي اسلامي و بلاد مستضعفين برچينند و به نداي خداوند متعال در اين امر حياتي پاسخ مثبت دهند. و از حجاج بيت الله الحرام تقاضاداريم كه براي پيروزي اسلام در مواقف شريفه دعا كنند و پيام ملت ايران و نداي ياللمسلمين اين ملت مظلوم را به كشورهاي خود برسانند. و از خداوند متعال عاجزانه مي خواهيم كه توفيق وحدت كلمه و آشنايي به وظايف اسلامي را به همگان عنايت فرمايد. والسلام علي عبادالله الصالحين و رحمه الله و بركاته .
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- بخشي از آيه 97 سوره مائده : "خداوند خانه كعبه را خانه احرام قرار داد "و حرمت آن را واجب كرد" براي نگهباني و ايستادگي مردم ".
2- جمع وافد: هيات نمايندگي و اعزامي . 3- واعظان و آخوندهاي درباري .
4- نامبارك و شوم . 5- اشاره است به آيه 103 سوره آل عمران : "واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا" همگي به ريسمان الهي چنگ بزنيد ومتفرق نشويد.بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,280,197