خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - بيدار باش به مسلمين جهان براي قيام عليه استكبار و صهيونيسم

عنوان : بيدار باش به مسلمين جهان براي قيام عليه استكبار و صهيونيسم
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 10 مرداد 1360
تاریخ قمری : 30 رمضان 1401
مکان : تهران ، جماران
مخاطب : مسلمانان و مستضعفان ايران و جهان (1)
مناسبت : روز جهاني قدس
جلد : 15

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
جمعه آخر ماه مبارك رمضان روز قدس است و در دهه آخر ماه رمضان به احتمال
زياد شب قدر است . شبي است كه احياي آن سنت الهي است و قدر و منزلت آن از هزارماه منافقان والاتر است . شبي است كه مقدرات خلق در آن شب پايه ريزي مي شود. روزقدس كه همجوار شب قدر است لازم است كه در بين مسلمانان احيا شود و مبداء بيداري وهوشياري آنان باشد، و از غفلتهايي كه در طول تاريخ خصوصا سده هاي اخير شده است بيرون آيند تا آن روز هوشياري و بيداري از دهها سال ابرقدرتها و منافقان جهان والاترباشد، و مسلمانان جهان مقدرات خود را خود به دست قدرت خود پي ريزي وپايه گذاري كنند. در شب قدر، مسلمانان با شب زنده داري و مناجات خود از قيد بندگي غيرخداي تعالي كه شياطين جن و انسند، رها شده و به عبوديت خداوند در مي آيند، ودر روز قدس كه آخرين روزهاي شهرالله اعظم است ، سزاوار است كه مسلمانان جهان از قيد اسارت و بردگي شياطين بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت لايزال الله بپيوندند و دست جنايتكاران تاريخ را از كشورهاي مستضعفان قطع و رشته طمع آنان رابگسلانند.
هان اي مسلمانان جهان و مستضعفان گيتي ، بپاخيزيد و مقدرات خود را به دست گيريد. تا كي نشسته ايد كه مقدرات شما را واشنگتن يا مسكو تعيين كنند؟ تا كي بايد قدسشما در زير چكمه تفاله هاي امريكا، اسرائيل غاصب پايكوب شود؟ تا كي سرزمين قدس ، فلسطين ، لبنان و مسلمانان مظلوم آن ديار در زير سلطه جنايتكاران به سر برند وشما تماشاچي باشيد، و بعض حكام خائن شما آتش بيار آنان باشند؟ تا كي قريب يك ميليارد مسلمان در جهان و قريب صد ميليون عرب با كشورهاي وسيع و ذخاير بي پايان ،شاهد چپاولگريهاي شرق و غرب و ستمگريها و قتل عامهاي غيرانساني آنان و تفاله هاي آنان باشند؟ تا كي تحمل جنايات وحشتناك بر برادران افغانستان و لبنان را نموده و به نداي آنان جواب نمي دهند؟ تا كي به جاي مقابله با دشمنان اسلام و براي نجات قدس ازاسلحه گرم و قدرت نظامي و الهي غفلت نموده و با كارهاي سياسي و برخوردهاي سازشكارانه با ابرقدرتها وقت گذرانده و به اسرائيل مهلت جنايتهاي بي امان داده و شاهدقتل عامها بايد بود؟ آيا سران قوم نمي دانند و نديده اند كه مذاكرات سياسي باسياستمداران قدرتمند و جنايتكاران تاريخ ، قدس و فلسطين و لبنان را نجات نخواهد دادو هر روز بر جنايات و ستمگريها افزوده خواهد شد؟
بايد براي آزادي قدس از مسلسلهاي متكي بر ايمان و قدرت اسلام استفاده وبازيهاي سياسي را كه از آن بوي سازشكاري و راضي نگه داشتن ابرقدرتها به مشام مي رسد كنار گذاشت . بايد ملتهاي مسلمان خصوصا ملت فلسطين و لبنان ، كساني را كه بامانورهاي سياسي وقت گذراني مي كنند، تنبه نموده و زير بار بازيهاي سياسي كه نتيجه اي جز زيان و ضرر براي ملت مظلوم ندارد نروند. تا كي اسطوره هاي دروغين شرق و غرب ،مسلمانان قدرتمند را مسحور نموده و بوقهاي تبليغاتي ميان تهي ، آنان را وحشتزده مي نمايد؟ تا كي مسلمين از قدرت اسلام بزرگ غافلند؟ مسلماناني كه در نيم قرن آن فتوحات عظيم و تحولات شگرف را با دست خالي از ساز و برگ جنگي و دلي آغشته به ايمان و زباني متذكر به الله اكبر به دست آورده و اسلام و توحيد را در جهان قدرتمند آن روز پايه گذاري نمودند. اگر آن پيروزيها و تحولاتي كه در تاريخ ثبت است از چشم اندازمسلمانان دور است ، پيروزي ملت رزمنده ايران با انگيزه سربازان صدر اسلام كه سلاحشان ايمان بود، در پيش چشم همگان پرتوافكن است . جهانيان و مسلمانان جهانديدند كه ملت غيور ايران با دست تهي از ساز و برگ نبرد، در مقابل ابرقدرتهاي زمان ووابستگان خارج و داخل آنان نهضت كردند و انقلاب شكوهمند اسلامي را با همه مشكلات ، برق آسا به ثمر رساندند و دست تمام جنايتكاران تاريخ را از كشور عزيز خودقطع كردند و توطئه هاي امريكايي و گروهكهاي چپگرا و راستگرا را با قلبي سرشار ازايمان و عقيده يكي پس از ديگري خنثي نموده و زن و مرد و كوچك و بزرگ دلاورانه در صحنه حاضر و مقدرات كشور خود را در دست تواناي خود تعيين نمودند، و امروز باخواست خداوند متعال ، اركان جمهوري اسلامي به دست متعهدين به مكتب و معتقدين به جمهوري اسلامي برقرار و فتنه انگيزان و توطئه گران را از صحنه خارج نمودند. وامروز ايران به رغم بوقهاي خارج و دستگاههاي تبليغاتي امريكا و صهيونيست وسيلي خورده هاي از انقلاب ، به سوي سازندگي نهايي پيش مي رود و اين درس عبرتي است براي كشورهاي اسلامي و مستضعفان جهان كه قدرت اسلامي خود را بيابند و ازعربده هاي شرق و غرب و وابستگان و تفاله هاي آنان نهراسند و با اعتماد به خداوندتعالي و اتكال به قدرت اسلام و ايمان بپاخيزند و دست جنايتكاران را از كشورهاي خودكوتاه نمايند و آزادي قدس شريف و فلسطين را سرلوحه برنامه خود قرار دهند و ننگ سلطه صهيونيسم ، تفاله امريكا را از دامن خود بزدايند و روز قدس را زنده نگه دارند.اميد است با زنده نگه داشتن اين روز، بي تفاوتيها زايل شود و غفلتها مرتفع گردد. و با قيام ملتهاي شريف ، بعضي از سران خائن را كه به رغم مسلمانان و اسلام ، دست در دست اسرائيل و چشم به فرمان امريكا برخلاف مصالح مسلمين به زندگاني سياسي ننگين خودو به زندگي جنايت بار خويش ادامه مي دهند، از صحنه خارج و در گورستان تاريخ مدفون نمايند. حكام غاصبي كه در جنگ بين كفاري چون اسرائيل و صدام با مسلمين ،طرف كفار را گرفته و به اسلام و مسلمين ضربه وارد مي كنند، از صحنه اسلام بايد خارج شوند و از حكومت بر مسلمين بايد بر كنار گردند. ملتهاي شريف مصر و عراق و ديگركشورهاي تحت سلطه منافقان بايد قيام كنند و به بلندگوهاي فاسد كه اين جنايتكاران رامسلمان جلوه مي دهند، گوش فرا ندهند و از قدرتهاي پوشالي اين خائنان نهراسند. مسلمانان و جهانيان ديدند كه صدام عفلقي سرسپرده امريكا، به ايران كه جز به اسلام و مصالح مسلمين نمي انديشد، حمله كرد و آنچنان سرش به سنگ كوبيده شد كه اكنون باتوسل به سران عرب و پناه به اسرائيل ، دنبال مفري (2) است كه او را از سقوط حتمي نجات دهد، و ملت ايران و قواي مسلح شجاع ، آنچنان ضربه اي به او و طرفداران جنايتكار اوزدند كه جز تسليم يا سقوط، مفري ندارد و حيله هاي ابلهانه او و بوقهاي تبليغاتي صهيونيسم راهگشاي او نخواهد شد.
ملت و دولت و مجلس و ارتش و ساير قواي مسلح ايران كه امروز با وحدت اسلامي وانسجام الهي صف واحد هستند مصمم اند كه در مقابل هر قدرت شيطاني و متجاوز به حقوق انسانها بايستند و از مظلومان دفاع نمايند، و تا برگشت قدس و فلسطين به دامن مسلمين ، از لبنان و قدس عزيز پشتيباني نمايند. مسلمانان جهان بايد روز قدس را روزهمه مسلمين ، بلكه مستضعفين بدانند و از آن نقطه حساس در مقابل مستكبرين وجهانخواران بايستند، و تا رهايي مظلومان از زير ستم قدرتمندان از پاي ننشينند. ومستضعفان كه اكثريت قاطع جهان را تشكيل مي دهند مطمئن باشند كه وعده حق تعالي نزديك است و ستاره نحس مستكبران رو به زوال و افول است . ملت ايران ، خواهران وبرادران عزيز مي دانند كه انقلاب عظيم ايران كه در نوع خود كم نظير يا بي نظير است ازارزشهاي بزرگي برخوردار است كه بزرگترين آن مكتبي بودن و اسلامي بودن آن است ؛همان ارزشي كه پيامبران عاليمقام در پي آن قيام نمودند. اميد است كه اين انقلاب جرقه وبارقه اي الهي باشد كه انفجاري عظيم در توده هاي زير ستم ايجاد نمايد و به طلوع فجرانقلاب مبارك حضرت بقيه الله - ارواحنا لمقدمه الفدا - منتهي شود. و بايد ملت شريف كه چنين انقلابي بزرگ را نموده است در ادامه آن هر چه بيشتر كوشا باشد و حضور خودرا هر چه والاتر در صحنه اقامه عدل الهي به ثبت رساند. عزيزان من ، بايد بدانيد كه ارزش انقلاب هر چه بيشتر باشد فداكاري در راه تحقق آن ارزشمندتر و لازمتر است . انقلاب در راه هدف الهي و استقرار حكومت الله همان است كه انبياي عظام در راه آن فداكاريها نمودند و پيامبر عظيم الشان اسلام تا آخرين لحظات زندگي پربركت خود درراه آن با همه توان ، فداكاري و ايثار فرمود، و امامان بزرگوار اسلام هر چه داشتند نثار آن كردند. ما نيز كه خود را پيرو آنان و امت محمد - صلي الله عليه و آله و سلم - مي دانيم بايداقتدا به آنان نموده و در سبيل حق ، مشكلات را با صبر انقلابي تحمل نماييم و ازخرابكاريهاي دغلبازان كه آثار شكست و زبوني در آن مشاهد است نهراسيم ، و در راه هدف حق و اسلام بزرگ چونان انبياي عظام و اولياي معظم فداكاري و ايثار نماييم .خداوند تبارك و تعالي پشتيبان مجاهدين و يار مظلومان است . درود بر اسلام عزيز،درود بر مجاهدين در راه حق . درود بر شهداي در راه خدا در طول تاريخ . درود برشهداي ايران و فلسطين و لبنان و افغانستان . و سلام بر رزمندگان جبهه هاي جنگ عليه باطل و سلام بر بندگان صالح خداوند.
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- متن پيام امام خميني به مناسبت روز جهاني قدس "آخرين جمعه ماه مبارك رمضان " را فرزند ايشان آقاي سيد احمد خميني در اجتماع صدها هزار تن از روزه داراني كه پس از راهپيمايي با شكوه از مسيرهاي طولاني دردانشگاه تهران محل اقامه نمازجمعه گرد آمده بودند، قرائت كرد. 2- گريزگاه ، راه فرار.بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,229,079