خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پاسخ استفتا - پاسخ امام خميني به سئوال آقاي سيد مرتضي پسنديده در مورد احداث ساختمان درزمين غصبي و پيامدهاي حقوقي آن

عنوان : پاسخ امام خميني به سئوال آقاي سيد مرتضي پسنديده در مورد احداث ساختمان درزمين غصبي و پيامدهاي حقوقي آن
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : اسفند 1359
تاریخ قمری : جمادي الاول 1401
جلد : 14

متن :
[بسمه تعالي . محضر مقدس حضرت آيت الله العظمي آقاي امام خميني - متع الله المسلمين بطول بقائه Cالشري
هر گاه كسي زميني را از مالك غصب كرد و در آن زمين ، مغازه و عمارت ساخت و مالك صاحب زمين از قاضي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم تخريب ساختمان را نمود و استدعا كرد زمين را به صورت اوليه برگرداند، آيا قاضي موظف به صدور حكم تخريب و برگرداندن زمين به صورت اوليه به خرج غاصب مي باشد يا خير؟ و آيا اجرت المثل (1) مدت غصب تا برگشت به مالك به عهده غاصب است يا نيست ؟ مستدعي است مرقوم فرماييد. ]
بسمه تعالي
در فرض مذكور قاضي موظف است شرعا كه حكم تخليه و برگرداندن زمين را به صورت اوليه بدهد و مقامات اجرايي موظفند يا وادار كنند غاصب را كه زمين را به حال اول برگرداند، يا به صورت اوليه برگردانند و مخارج آن را از غاصب بگيرند. واجرت المثل مدت غصب تا برگشت به مالك را از غاصب گرفته ، به مالك بپردازند.
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- مال الاجاره اي است كه بابت بهره برداري از ملك ديگري بايد به صاحب ملك پرداخت شود كه مقدار آن بر اساس نرخ عرفي و موارد مشابه آن تعيين مي گردد. اين اصطلاح در مقابل اجرت المسمي به كار برده مي شود كه منظور از آن ، مال الاجاره و اجرتي است كه مقدار آن قبلا در عقد اجاره تعيين شده است .بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,951,773