خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - تلاش براي استقلال و خودكفايي كشور

عنوان : تلاش براي استقلال و خودكفايي كشور
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : قبل از ظهر 17 آذر 1359
تاریخ قمری : 29 محرم 1401
جلد : 13

متن :
خداوند تاييد كند شما را، و مهم اين است كه ايرانيها بفهمند كه خودشان مي توانندكار بكنند. در اين طول زمان ، اين معنا را همچو كرده بودند كه ايرانيها چيزي نيستند و بايدهمه ، همه چيز را بروند از خارج بياورند، از اروپا بياورند، از امريكا بياورند. اين شد كه اسباب اين شد كه مغزهاي ايراني به كار نيفتاد و نگذاشتند به كار بيفتد. ايران افرادش ،مردمش از ساير افراد، كمتر نيستند بلكه از بسياري از نژادها بالاترند. لكن نگذاشتند كه اين استعدادها به كار بيفتد. بايد استعدادها را به كار بيندازند، و دولت و ملت تاييد كنند ازاين كساني كه اختراع و ابداع مي كنند تا - ان شاءالله - ايران خودش همه چيز را بسازد ومستقل بشود. به هر صورت مي گويم - ان شاءالله - كه به دولت تذكر بدهند كه همراهي كنند. و ملت هم البته موظف است كه با شما همراهي كند تا - ان شاءالله كارها را راه بيندازند. و ايران - ان شاءالله مستقل بشود، و استقلال وقتي است كه با شما ديگر احتياج به اينكه دستتان را دراز بكنيد به خارج ، چيزي بگيريد نداشته باشيد. مادامي كه ما محتاجيم از ديگران چيز بگيريم مستقل نيستيم . مادامي كه ما زراعتمان به اندازه اي نشود كه دستمان پيش ديگران دراز نباشد وابسته هستيم . تا ما نتوانيم صنعت خودمان را برسانيم به آنجايي كه ديگر محتاج به ديگران نباشيم وابسته ايم . بايد همه كوشش كنيم . آنهايي كه مخترع هستند، آنهايي كه متفكر هستند، زارعين ، كارخانه دارها، همه كوشش كنند كه خودشان كار خودشان را انجام بدهند. من دعا مي كنم - ان شاءالله موفق و مويد باشيد. ومي گويم سفارش هم كنند كه همراهي كنند با شما و كمك كنند تا - ان شاءالله كارها رابخوبي انجام بدهيد. خداوند همه تان را حفظ كند موفق و مويد باشيد. ان شاءالله .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,167,021