خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - مجوز مصرف بخشي از وجوه اوقاف جهت جبهه ها، آوارگان جنگي و ترميم خرابيها

عنوان : مجوز مصرف بخشي از وجوه اوقاف جهت جبهه ها، آوارگان جنگي و ترميم خرابيها
نوع : اجازه نامه
تاریخ شمسی : 5 آذر 1359
تاریخ قمری : 17 محرم 1401
مخاطب : امام جماراني ، مهدي - نظام زاده ، محمدعلي
جلد : 13

متن :
[بسمه تعالي . محضر مقدس حضرت آيت الله العظمي امام خميني - مدظله العالي - محترما به عرض مبارك مي رساند، پولهايي در سازمان اوقاف به شرح زير موجود است . در صورتي كه اجازه مي فرماييد از اين مبالغ به منظور كمك به جبهه هاي جنگ و آوارگان جنگي ، ترميم خرابيها و جبران خسارات ناشي از جنگ استفاده شود:
1- پولهاي معلوم المصرفي كه در سالهاي گذشته به مصرف رسيده و وقت آن گذشته است .
2- پولهايي كه موضوع وقف و مورد آن منتفي شده است .
3- از محل فروش اراضي موقوفه مبالغي موجود است . آيا در صورتي كه اوقاف اين معاملات رانافذ نداند و فسخ نمايد، مي توان اجرت المثل اين چند سال را از مبالغ مذكور كه در وقت خودش به مصرف نرسيده و مدتش منقضي شده است برداشت و در مورد مزبور مصرف كرد؟
مهدي جماراني - محمدعلي نظام زاده - 5/9/59]
بسمه تعالي
در بند اول و دوم با فرض مذكور مجازيد.
در بند سوم ، معاملات باطل بوده و در صورت معلوم بودن طرف معاملات از آنان مطالبه مال الاجاره شود. اگر ندادند مجازيد به مقدار آن برداشت نماييد براي مصارف
مذكوره ؛ و اگر مجهولند مجازيد تمام پول يا بعض آن را در موارد مذكور صرف نماييد.
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,654,806