خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پاسخ استفتا - موافقت با وصول مطالبات شبكه بانكي كشور از اموال طاغوتيان فراري

عنوان : موافقت با وصول مطالبات شبكه بانكي كشور از اموال طاغوتيان فراري
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : 5 آذر 1359
تاریخ قمری : 17 محرم 1401
جلد : 13

متن :
سئوال كننده : نوبري ، عليرضا، "رئيس كل بانك مركزي "
[بسمه تعالي . محضر رهبر عاليقدر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني - دامت بركاته
عده اي از طاغوتيان و فراريان رژيم گذشته كه اموالشان اينك در اختيار بنياد مستضعفان و سايرنهادهاي انقلابي مي باشد به شبكه بانكي كشور مقروض مي باشند. تقاضا مي شود دستور فرماييد شبكه بانكي كشور بتواند مطالبات خود را از محل اين داراييها كه اينك در اختيار نهادهاي فوق الذكر مي باشدتامين و اخذ نمايد. ايام عمر و عزت مستدام باد. با تقديم احترام - عليرضا نوبري ]
بسمه تعالي
موافقت مي شود. لازم است نمايندگاني از طرف بنياد براي رسيدگي به اين امر تعيين شود و نمايندگان بانك مدارك را ارائه دهند و پس از ثبوت ، بدهكاري به بانك ادا شودو مازاد به نفع مستضعفين برداشت شود.
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,670,148