خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - جنايات صدام و لزوم مقابله با آن

عنوان : جنايات صدام و لزوم مقابله با آن
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : قبل از ظهر 28 مهر 1359
تاریخ قمری : 10 ذي الحجه 1400
مخاطب : حبيب شطي "دبير كل كنفرانس اسلامي "
مناسبت : عيد سعيد قربان
جلد : 13

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
الان جنگ در ايران است و اين خود دليل بر تهاجم آنها بر ماست و اگر ما مهاجم بوديم در عراق بوديم .
بدون هيچ سابقه و بدون هيچ دليلي با پايمال كردن تمام مواضع بين المللي ، صدام اقدام به هجوم به ايران كرد، آن هم با اسلحه هايي كه آنطور كه اشخاص مطلع به من توضيح داده اند از اسلحه هايي است كه تا كنون اسرائيل استفاده نكرده است و ايشان استفاده كرده است و بسياري از پيرمردها و جوانها و كودكان ما را كشته و بسياري ازمخازن ما را خراب كرده است . البته هركس اينچنين جناياتي بكند و شهرها و روستاهاي ما را بگيرد، آرزو مي كند آتش بس برقرار باشد. او خورده است و برده است و ظلم كرده است و ما خسارات را بدون جهت ديده ايم . اين امري است كه اينطور امكان ندارد.دولتها اگر مي خواهند عملي بكنند و صلح و صفا باشد، بايد با آن كسي كه مهاجم بوده است و هجوم كرده است به يك مملكت اسلامي - فرضا - اگر مسلم هم باشد بايددولتهايي كه مي خواهند صلح و صفا برقرار بشود، با او قتال كنند، تا اينكه برگردد به امرخدا. (1) برگشتن به امر خدا مجرد اين نيست كه از كشور ما بيرون برود؛ خسارات ايران را، خسارات مالي ايران را - خسارات جاني قابل جبران نيست - بايد جبران كند و قواي خودش را بيرون بكشد و دستش را از مملكت عراق كوتاه كند و حكومت غاصب خودش را كنار بگذارد و ملت عراق را آزاد بگذارد؛ براي اينكه سرنوشت خودشان را به دست بگيرند.
مسئله نزاع بين يك حكومت و حكومت نيست ، مسئله هجوم يك بعث عراقي غيرمسلم است بر يك حكومت اسلامي و اين قيام كفر عليه اسلام است و بر همه مسلمين قتال بر او واجب است . و اگر مسلمين تكليف خودشان را عمل بكنند ما هرگز بنا نداريم كه در ممكلت ديگري دخالتي بكنيم يا هجومي بكنيم . هجوم از طرف آنهاست وبرخلاف ميل ملت است . اين حكومتها بيايند و ملت عراق را آزاد كنند و تضمين كنندآزادي ملت عراق را. ببينند كه ملت عراق آيا اين حكومت را مي خواهد يا نمي خواهد؟
صدام انتخاباتي اخيرا در عراق پيشنهاد كرد و در مجلسشان گذراندند كه هر كس مخالفت كند محكوم به اعدام است ، حتي علمايي كه ضد او بودند با فشار بردند و از آنهاراي گرفتند.
صدام آنقدري كه به مملكت خودش جرم مرتكب شده است و آنقدري كه رجال ديني و اسلامي را قتل عام كرده است ، آنقدر به مملكت ما تجاوز نكرده است . تجاوز اوبر ملت خودش بيشتر از تجاوز اوست بر ما. بر ما و بر شما و بر همه مسلمين واجب است كه او را به جاي خودش بنشانند و خساراتي كه بر عراق و ايران وارد شده است از اومطالبه كنند.
ما دعوا با كسي نداريم ، لكن خسارات عراق و ايران را مي خواهيم .
ما اسلام را مي خواهيم حفظ كنيم و با بودن اين حزب در عراق ، اسلام در خطر است ،در خطر كفر است . و شما با كساني كه در اين امر وارد هستند، از قبيل دولت ايران ، مجلس ايران و رئيس جمهور ايران مذاكره كنيد. آنها هم همين معنا را خواهند به شما گفت . و ما از خداي تبارك و تعالي مي خواهيم كه بين مسلمين اتفاق و وحدت باشد تاديگران ما را نچاپند. و ما خودمان مستقل باشيم و كشور خودمان را خودمان اداره كنيم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
[در پايان اين ديدار آقاي حبيب شطي از امام پرسيد: آيا اجازه مي دهند كه عده اي از روساي دولتهاي اسلامي در راس هياتي جهت بررسي به ايران بيايند و با شما ديدار كنند. امام در پاسخ وي فرمودند: ]
براي رسيدگي به جنايات صدام ، آمدن به ايران مانعي ندارد.
پانویس :
1- اشاره به آيه 9 سوره حجرات : "و ان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفي الي امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين " و اگر دوطايفه از اهل ايمان با هم به قتال و دشمني برخيزند، البته شما مومنان بين آنها صلح برقرار داريد، و اگر يك قوم برديگري ظلم كرد، با آن طايفه ظالم قتال كنيد تا به فرمان خدا باز آيد "و ترك ظلم كند" پس هرگاه به حكم حق برگشت باحفظ عدالت ميان آنها را صلح دهيد و هميشه "با هر دوست و دشمني " عدالت كنيد كه خدا بسيار اهل عدل و داد رادوست مي دارد.بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,666,111