خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - تبيين حقايق انقلاب براي امتهاي اسلامي

عنوان : تبيين حقايق انقلاب براي امتهاي اسلامي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 17 شهريور 1359
تاریخ قمری : 28 شوال 1400
مخاطب : نوري
مناسبت : برگزاري كنگره اسلامي در هندوستان
جلد : 13

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
شما وكيل هستيد تا آنچه را مصلحت است در زمينه انقلاب اسلامي و حقايقي ديگربه گوش امتهاي اسلامي در اين كنگره ها و نيز به مردم جهان برسانيد و بيان داريد، وتحريفاتي را كه بخصوص كشورهاي نفتي از انقلاب اسلامي ما در زبانها مي پراكنندروشن سازيد. اين مسائل توضيح داده شده تا دنيا نداي اسلام و پيام انقلاب را كه ممكن است ، بشناسد و بپذيرد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,752,466