خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - ضرورت تصفيه در سازمان راديو - تلويزيون

عنوان : ضرورت تصفيه در سازمان راديو - تلويزيون
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 31 ارديبهشت 1359
تاریخ قمری : 6 رجب 1400
مخاطب : طارمي ، محمدحسين "مدير واحد اطلاعات صدا و سيما"
جلد : 12

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
ضرورت تحول در راديو - تلويزيون
من هميشه از اين راديو - تلويزيون نگراني داشته ام ؛ براي اينكه اين راديو - تلويزيون يك بنگاهي است كه از تمام اين رسانه هاي گروهي مهمتر است ؛ براي اينكه الان در تمام دهات ، در تمام شهرستانها، تقريبا عمومي شده است . راديو - تلويزيون هم تقريبا و آنا هرمطلبي واقع مي شود، همه جاي ايران و خارج متوجه مي شوند. و اين راديو - تلويزيون بايد اصلاح بشود؛ يعني بايد متحول بشود به يك بنگاه تعليمي ، آن هم تعليمات اسلامي .اخباري كه در آنجا گفته مي شود و واقع مي شود، بايد برخلاف موازين اسلام نباشد [كه ]هر گروهي بخواهند توطئه كنند، بيايند در راديو - تلويزيون حرفهايي بزنند كه توطئه آميزباشد. البته نه اينكه ما مي گوييم بايد سانسور باشد؛ ما مي گوييم بايد بر طريق اسلام و ملت باشد.
آزادي در چهارچوب نظام اسلامي
ملت ، اسلام را مي خواهد، و همه نهادهايي كه در ايران هست بايد اسلامي باشد.معني آزادي اين نيست كه كسي بخواهد توطئه كند، در توطئه هم آزاد است ، نه ، درتوطئه آزاد نيست ؛ يا حرفهايي را بزند كه شكست ملت است ، شكست نهضت است ، اين آزادي نيست . در چهارچوب اين نهضت ، انقلاب اسلامي ، همه مردم آزاد هستند.كساني هم حرف دارند، حرفهايشان را مي زنند، حتي هر فرقه اي باشند؛ اما بخواهندتوطئه كنند، بخواهند اسلام را بشكنند، بخواهند نهادهايي كه الان مشغول فعاليتاسلامي هستند، اينها را بشكنند همچو چيزي نمي شود باشد.
شما هم از اين تيپهاي روشنفكري كه هميشه با قلمشان مشغول يك فسادكاري هستند، بايد از اينها هيچ وقت نترسيد. اينها با بهانه اي مي خواهند دستشان بيايد و هر چه دلشان مي خواهد بگويند. از اولي هم كه اين نهضت شروع شد، كه رو به رشد و ترقي گذاشت ، اين طايفه - البته نه همه شان ، اما آنهايي كه سوءقصد دارند، غربزده اند - آنهامشغول فعاليت بر ضد انقلاب بودند، هر مطلبي پيش مي آمد اينها يك سنگي جلوي پامي انداختند. بايد شما از اينها هيچ ملاحظه نكنيد، و از اينكه يك دسته اي مثلا مخالفت باشما بكنند ابدا باكي نداشته باشيد. البته هر كار مهمي يك دسته مخالف دارد. شما باقاطعيت در آنجا اشخاصي كه مي بينيد كه در آنجا فاسد هستند، اشخاصي كه در آنجاتوطئه گر هستند، بايد با شركت همه اين نهادهاي اسلامي ، آنها را كنار بگذاريد، ونگذاريد اين فعاليتها را بكنند.
راديو و تلويزيون مربي جامعه و نسل جوان
و بالاخره يك راديو - تلويزيون اسلامي و مربي جامعه [بايد داشته باشيم ]. در طول مدتي كه شاه ، محمدرضا شاه مخلوع ، اين تلويزيون را تحت سيطره خودشان داشتند،كوشش مي كردند كه جوانهاي ما را منحرف كنند؛ يعني نگذارند اين قوه اي كه بايد براي كشور خدمت بكند، اينها راهشان را كج كردند كه در خدمت ديگران باشند، اين بايددرست بشود، بايد متحول بشود. بايد راديو - تلويزيون مربي جوانهاي ما، مربي مردم كشور باشد، نه اينكه مطالبي در او گفته شود كه مخالف با وضعيت كشور است ، مخالف بامصلحت كشور است ، و جوانهاي ما را جوري بار مي آورند كه براي خودشان نباشند،براي ديگران باشند. جوانها را يك قسمشان را اينطوري بار مي آورند كه به مراكز فسادمي كشيدند، مي كشاندنشان . درست كرده بود همه جاي ايران مراكز فساد را، كه جوانها رامي كشيدند به آنجا و فاسدشان مي كردند، از راه شهوات . يك دسته شان را مي كشيدنددنبال مواد مخدره ، از آن راه فاسدشان مي كردند. و تمام نقشه اين بود كه اين قوه فعاله ايكه همه كار از آن بايد بيايد، و مملكت خودش را اداره كند، اين ، يا لاقيد بشود، و يا اينكه مخالف بشود با كشور خودش "من حيث لايشعر"(1) و بعضي هم با توجه . و يكي ازمواردي و بنگاههايي كه در اين مطلب خيلي كوشش مي كرد راديو - تلويزيون بود، كه اول از پخش كردن چيزهايي كه مخدرات خودش بود، اين موسيقيها همه مخدر هستند؛يعني جوانهاي ما را، جواني كه عادت به موسيقي كرد ديگر نمي تواند كار انجام بدهد،ديگر نمي تواند قاطع باشد. راديو - تلويزيون تقريبا اكثر اوقات جوانهاي ما را به اينطورگوش كردن وامي داشت . از طريق چشم ، جوانهاي ما را فاسد مي كردند؛ زنهاي كذا و كذارا پشت آنجا نمايش مي دادند و جوانها از اين راه فاسد مي شدند. و همه مقصد اين بودكه در ايران يك قوه فعاله اي كه بايستد در مقابل كساني كه دشمن ايران و اسلام هستندنباشد، تا هر كاري دلشان مي خواهد بكنند. اين بايد متحول بشود؛ بايد راديو - تلويزيون همچه باشد كه جوانها را بار بياورد، به طوري كه مستقل و داراي اراده و تصميم باشد، نه پايبند اين مسائل شهواني يا آن مسائل ديگري كه مثل هروئين و امثال ذلك . اينها بايد درراديو - تلويزيون جوري عمل بشود كه اينها را محترز(2) كنند از آنها، بترسانند آنها را ازاينطور مسائل .
آموزنده بودن فيلمهاي تلويزيون
و همين طور بايد فيلمهايي كه در راديو هست ، در تلويزيون هست ، فيلمهايي آموزنده باشد، فيلمهايي باشد ولو از خود ايران درست كنند، آموزنده باشد، يا فيلمهايي كه از خارج مي آيد درست تفتيش بشود كه هيچي نباشد. آنها با شيطنت ممكن است به اينجا فيلمهايي را بفرستند كه بخواهند فاسد كنند جوانهاي ما را. اينها بايد همه شان اداره بشود، درست بشود، اسلامي بشود، روي مقصد كشور باشد، روي مصالح كشور باشد.در خدمت خود كشور باشد، نه در خدمت ديگران . و اميدوارم كه ان شاءالله شما موفق باشيد، و با قدرت و با تصميم اراده آنجا برويد واصلاح كنيد امور را، و پخش اخبار را. و بايد تحت نظر بگيريد و نگذاريد كه يك اموري كه برخلاف مصالح كشور است پخش بشود. من دعا مي كنم كه ان شاءالله موفق و مويدباشيد. و ساير نهادهاي اسلامي هم با شما همفكر ان شاءالله هستند و هستند. و ان شاءالله همه با هم اين مركز را يك مركز اسلامي ، يك مركزي كه براي تربيت جوانهاي ما باشد، مربي باشد ان شاءالله شما موفق بشويد كه درست بكنيد.
ضرورت تصفيه افراد ناسالم از صدا و سيما
و اما راجع به افراد، از قراري كه من شنيدم ، بعضي از افرادي كه متعهد بودند و مسلمان بودند و براي كشور خودشان دلسوز بودند، از آنجا كنار گذاشتند، و بعضي افرادي كه بايد تصفيه بشوند، اينها باز سر كارها هستند. شما بايد با ساير آقاياني كه در آنجا هستند ومتعهد، با هم اين افرادي كه الان براي مملكت ما مضر هستند، اين چپيها و اينهايي كه به يك طرف ، اين طرف رابطه دارند، اينها را بايد تصفيه كنيد، و بدون اينكه بترسيد تصفيه كنيد اينها را، و به جاي آنها جوانهاي متعهد و اسلامي را بياوريد. و آنهايي را كه بيرون كردند از اشخاصي كه متعهد بودند، باز ببينيد كساني هستند كه به درد مي خورند، آنها راوارد كنيد، و كساني كه مضر هستند به اينجا، ولو فرض كنيد متخصص هم باشند -متخصص مضر، ضررش بيشتر از غير متخصص است - اينها كنار بايد بروند و تصفيه بشود. ان شاءالله تعالي موفق و مويد باشيد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
پانویس :
1- از آن جهت كه نمي فهمد "شعورش نمي رسد".
2- بركنار، دور.بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,976,792,051