خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - ارزش پهلواني

عنوان : ارزش پهلواني
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 14 دي 1358
تاریخ قمری : 15 صفر 1400
جلد : 12

متن :
پهلوان باش ، نه قهرمان
[روز جمعه بابك و خانم شهلا توكلي ، همسر مرحوم تختي ، به حضور امام شرفياب شدند. هنگام ظهر بود و موقع ناهار. آنها ناهار را كه نان و سيب زميني بود به اتفاق امام صرف نمودند. بعد از ناهاربابك به امام مي گويد: من تا به حال سه افتخار بزرگ دارم : 1- به حضور امام امت رسيده ام . 2- فرزندجهان پهلواني چون تختي هستم . 3- اين انقلاب به رهبري امام به پيروزي رسيده است . امام بعد از اينكه حرفهاي بابك تمام مي شود، دستي به سر بابك مي كشند و او را مي بوسند و فقط دو سه كلمه اي كه دريايي از معاني را در برمي گيرد به بابك گفتند. و اين خود مي تواند سرمشقي براي تمام ورزشكاران شود. امام فرمودند: ]
"پسرم ، سعي كن هميشه پهلوان باشي نه قهرمان ". (1)
پانویس :
1- به نقل از روزنامه جمهوري اسلامي ، مورخ 17/10/1358 ص 7.بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,958,001