خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - تشريح ويژگيهاي رئيس جمهور آينده

عنوان : تشريح ويژگيهاي رئيس جمهور آينده
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 3 دي 1358
تاریخ قمری : 4 صفر 1400
جلد : 11

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
لزوم شركت در انتخابات رياست جمهوري
من در عين حال كه حالم مقتضي صحبت نيست ، لكن براي تشكر از آقايان چندكلمه اي عرض مي كنم . آقايان زحمت كشيدند كه از راههاي دور تشريف آوردند.خداوند همه را حفظ كند. موفق باشند. چيزي كه لازم است عرض كنم اين است كه دراين موقع كه يك مرحله ديگري از مراحلي كه در كشور ما مي خواهد تحقق پيدا بكند دردست اجراست ، و آن تعيين رئيس جمهور است . بايد توجه داشته باشند آقايان كه آن صفتي كه در قانون اساسي براي رئيس جمهور تعيين كرده اند مراعات كنند. قانون اساسي را ملاحظه كنند و صفات رئيس جمهور را در آنجا ملاحظه كنند، و كسي كه داراي آن صفات بود و او را به آن صفات مي شناسيد به او راي بدهيد، و اگر فاقد آن صفات باشد،احتراز كنيد از راي دادن به او. روز سرنوشت سازي است . مي خواهيد زمام كشور را به يك كسي بدهيد كه موثر است در مقدرات كشور شما. سهل انگاري نكنيد، و به پاي صندوقها برويد، و با هم اجتماع كنيد، و كسي كه لايق براي اين مقام است و داراي آن صفاتي است كه سوء سابقه نداشتن ، وابستگي به رژيم سابق نداشتن ، اينها از اموري است كه بايد ملاحظه بشود. و آقايان نبايد سستي كنند در رفتن . به پاي صندوق بروند. لكن به كسي كه اين صفات را دارد راي بدهند. خداوند ان شاءالله شماها را حفظ بكند. و من ازاينكه معذورم از اينكه زياد صحبت كنم عذرخواهي مي كنم . و شما را به خداي تبارك وتعالي مي سپارم .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,673,994