خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اعلاميه مشترك - اعلاميه مشترك آيات عظام به مناسبت سالگرد قيام 15 خرداد

عنوان : اعلاميه مشترك آيات عظام به مناسبت سالگرد قيام 15 خرداد
نوع : اعلاميه مشترك
تاریخ شمسی : 15 خرداد 1343
تاریخ قمری : 24 محرم 1384
مکان : قم
مخاطب : علما و روحانيون و ديگر قشرهاي ملت مسلمان ايران
جلد : 1

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
انا لله و انا اليه راجعون
و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون (1)
يك سال از فاجعه خونين 12 محرم 83 "15 خرداد 1342" گذشت . يك سال از مرگ فجيع عزيزان ملت سپري شد. يك سال از بي خانمان شدن و بي سرپرست شدن يتيمان بي پدر و زنهاي بي شوهر و مادران داغديده گذشت . واقعه 15 خرداد ننگ بزرگي براي هيات حاكمه به بار آورد. اين واقعه فراموش شدني نيست . تاريخ آن را ضبط كرد. آياملت مسلمان چه جرمي مرتكب شده بود؟ زنها و اطفال صغير چه گناهي كرده بودند؟چرا آنها را به مسلسل بستند؟ علماي اسلام و خطباي مذهبي چه جرمي داشتند؟ گناه آنهادفاع از حق بود؛ دفاع از قرآن كريم بود. به جرم نصايح مشفقانه و صلاح انديشي اهانت شدند، به حبس كشيده شدند، محصور گرديدند، مبتلا به مصايب شدند. مملكت را در هر حال بيان كنند. اينها جرم است ؟ اينها ارتجاع سياه است ؟ در اين مملكت تمام فرق ضاله آشكارا تبليغ ضد اسلامي مي كنند، محافل آزاد دارند، مجالس علني دارند. مسيحيين ، فرستنده در كليساي انجيلي در تهران دارند، موسسه در كرمانشاه دارند؛ مدارس رسمي دارند، برخوردار از پشتيباني دولتها هستند، نشر كتب ضد ديني آزاد است ؛ فقط مسلمانها و مبلغين مذهبي و علماي اسلام آزاد نيستند. تبليغات ديني وبيان قانون شكنيها "ارتجاع سياه " شناخته شده و ممنوع گرديده . محافل ديني و مجامع مذهبي محتاج به اجازه شهربانيها و سازمانهاست . دستجات عزاداري بر حضرت سيدالشهدا - عليه الصلوه والسلام - بايد محدود و ممنوع باشد.
ما نمي دانيم اينها چه بستگي با اسرائيل و عمال اسرائيل دارند! آيا براي مملكت كهنسالي مثل ايران ننگ نيست كه دولت اسرائيل بگويد ما حمايت از ايران مي كنيم !ايران بزرگ تحت الحمايه اسرائيل است ؟ آيا خلاف مصالح كشور نيست كه مطالب خودساخته بي سروپايي را در افواه (2) ملت بيندازند، و روزنامه ها در اطرافش بحث كنندو ضعف دولت را بر ملا نمايند؟ اين سياست غلط نيست ؟ اين فضيحت نيست ؟ اينها ملت را خواب فرض كردند.
ما براي دفاع از اسلام و ممالك اسلامي و استقلال ممالك اسلامي در هر حال مهياهستيم . برنامه ما برنامه اسلام است ، وحدت كلمه مسلمين است ، اتحاد ممالك اسلامي است ، برادري با جميع فرق مسلمين است در تمام نقاط عالم ، هم پيماني با تمام دول اسلامي است در سراسر جهان ؛ مقابل صهيونيست ، مقابل اسرائيل ، مقابل دول استعمارطلب ، مقابل كساني كه ذخاير اين ملت فقير را به رايگان مي برند و ملت بدبخت در آتش فقر و بيكاري و بينوايي مي سوزد. در حضور چهره هاي رنگ پريده از گرسنگي و بينوايي دائما دولتها دم از ترقي و پيشرفتهاي اقتصادي مي زنند. سياه " است بگذار ما مرتجع باشيم ! ما از واقعه 12 محرم "15 خرداد" خجلت مي كشيم .واقعه شوم 15 خرداد و مدارس علمي ، فيضيه و غير آن ، پشت ما و هر مسلم غيرتمند رامي شكند؛ تا هيات حاكمه چه عقيده داشته باشد! ملت اسلام اين مصيبت را فراموش نمي كند. ما روز 12 محرم را عزاي ملي اعلام مي كنيم . بگذار ما را مرتجع بخوانند،كهنه پرست بدانند.
ما از عواقب اين اعمال جائرانه خائف هستيم و نصيحت هيات حاكمه را لازم مي دانيم ؛ و كرارا نصيحت كرديم و خير و صلاح را گوشزد كرديم ، و رعايت نشده است .ما مصلحت مي دانيم كه دولت ، رويه را تغيير دهد. سازمانها و شهربانيها را اينقدر بر ملت ستمديده و بر علماي اسلام و خطباي محترم چيره نكند. از اين اعمال خلاف قوانين اگرمي توانند جلوگيري كنند. علاقه علماي اسلام به ممالك و قوانين اسلامي علاقه الهي ناگسستني است .
ما از جانب خداي تعالي مامور حفظ ممالك اسلامي و استقلال آنها هستيم و ترك نصيحت و سكوت [را] در مقابل خطرهايي كه پيش بيني مي شود براي اسلام و استقلال مملكت جرم مي دانيم ؛ گناه بزرگ مي دانيم ؛ استقبال از مرگ سياه مي دانيم . پيشواي بزرگ ما، حضرت اميرالمومنين - عليه السلام - سكوت را در مقابل ستمكاري جايزنمي دانست ؛ و ما نيز جايز نمي دانيم . وظيفه ما ارشاد ملت است ، ارشاد دولتهاست ، ارشادجميع دستگاههاست . ما از اين وظيفه به خواست خداي تعالي خودداري نمي كنيم .
در اين زمان ، سكوت در مقابل ستمكاري ، اعانت به ستمكاران است . وظايف اسلامي وظيفه ما تنها نيست وظيفه تمام طبقات است ، وظيفه مراجع اسلام است ، وظيفه علماي اسلام است ؛ وظيفه خطباي اسلام است ؛ وظيفه تمام ملت است ؛ وظيفه تمام ممالك اسلامي و ملل اسلام است . ما اميد واثق داريم كه ملل اسلامي در آتيه نزديكي براستعمار چيره شوند. و ما در موقع خود، به خواست خداي تعالي ، از هيچ گونه فداكاري دريغ نمي كنيم . از خداوند تعالي صلاح حال ممالك اسلامي و ملل اسلام و دولتهاي اسلامي راخواستاريم . "اللهم اجعل افئده من الناس تهوي الينا"(3). والسلام علي من اتبع الهدي .
روح الله الموسوي الخميني ، محمد هادي الحسيني الميلاني ، شهاب الدين النجفي المرعشي ، حسن الطباطبايي القمي .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,256,552