خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - جدا بودن حساب جاسوسان از اكثريت مردم مسلمان كردستان

عنوان : جدا بودن حساب جاسوسان از اكثريت مردم مسلمان كردستان
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 1 مهر 1358
تاریخ قمری : 1 ذي القعده 1399
مخاطب : مكري ، محمد "سفير جمهوري اسلامي ايران در شوروي سابق "
جلد : 10

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
ما با محبت و در نهايت برادري با آنان رفتار كرده ايم . و حساب عده بسيار كم كه بامراكز جاسوسي غربي و صهيونيستي ارتباط دارند و احيانا خود را به كشورهاي سوسياليستي مرتبط مي دانند از حساب اكثريت قريب به اتفاق مردم مسلمان كردستان جداست .
[امام در پايان اين ديدار براي موفقيت آقاي مكري در ماموريتشان دعا كردند. ]
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,657,575