خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - كوشش براي حفظ انقلاب

عنوان : كوشش براي حفظ انقلاب
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 20 مرداد 1358
تاریخ قمری : 17 رمضان 1399
جلد : 9

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
[در اين ديدار ابتدا سرپرست كميته نياوران پيام كاركنان و پاسداران را در حضور امام قرائت كرد. امام خميني در پاسخ فرمودند: ]
نياوران و كاخ نياوران ! چه نقشه هاي شومي كه در اين كاخ عليه اسلام طرح مي شد.نقشه هايي كه بين طبقات مردم ايجاد اختلاف مي كند. روحاني را از دانشگاهي ، هر دو رااز بازاري ، هر سه را از كارگر و همه قشرها را از يكديگر.
[امام خميني همچنين گفتند: ]
اما حالا همه مردم بيدار شده و حتي اظهار نظر مي كنند به حكومت اسلامي . شماپاسداراني كه سابقا قدرت نزديك شدن به اين كاخ را نداشتيد، الان مستقر در كاخ شديد. همه با هم در حفظ اين نهضت كوشا باشيد و غيرت داشته باشيد در حفظ اسلام .خداوند به همه شما توفيق عنايت فرمايد. خداوند همه شما را مويد بدارد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,981,666,976