خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - لزوم حفظ شور و شعف و وحدت و يكپارچگي جوانان

عنوان : لزوم حفظ شور و شعف و وحدت و يكپارچگي جوانان
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 3 مرداد 1358
تاریخ قمری : 30 شعبان 1399
جلد : 9

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
ملتي كه از راهي دور با دوچرخه مي آيند، چنين ملتي ، با اين همت ، نهضت آنان هرگز شكست نمي خورد
اين شور و شعفي كه [در] هر نوجوان ما در سراسر كشور وجود دارد نتيجه اش همين است كه شما جوانان انجام داده ايد، مايه اميدواري است . من اميدوارم كه شما جوانان هميشه شور و شعف و وحدت و يكپارچگي را حفظ كنيد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,332,118