خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - هدف دشمنان ؛ ايجاد اختلاف و جلوگيري از تحقق جمهوري اسلامي

عنوان : هدف دشمنان ؛ ايجاد اختلاف و جلوگيري از تحقق جمهوري اسلامي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 2 مرداد 1358
تاریخ قمری : 29 شعبان 1399
مکان : تهران ، حسينيه جماران
جلد : 9

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
پيشگامي آذربايجان در نهضتهاي اسلامي
آذربايجان هميشه در نهضتهاي اسلامي پيشرو بوده است ، و هميشه چشم ما به جوانهاي آنها و جوانهاي ساير ملت روشن است . شما مي دانيد كه اين نهضت با قدرت اسلامي و با قوت ايمان پيش برد؛ وگرنه ما در مقابل آنها چيزي نداشتيم و آنها همه چيزداشتند. ما قدرت ايماني داشتيم شما جوانها با قدرت ايمان اين نهضت را تا اينجا آورديدو به پيروزي رسانديد. اين قدرت ايمان را حفظ كنيد. اين نهضت را با قوه اسلام و باتوجه به اسلام حفظ كنيد و به پيش ببريد. اگر خداي نخواسته به اينجا كه ما آمديم سستي پيش بيايد، يا تفرقه پيش بيايد، يا مخالفتهاي قشرها با هم پيش بيايد، خوف آن است كه دشمنهاي شما با هم متحد بشوند، و بر ما غلبه كنند. آن وقت است كه باز اسلام را كنارمي زنند و بر ما حكومت مي كنند؛ همان حكومتهاي جابرانه . ليكن اگر اين ايمان را حفظكنيد و اين وحدت را، همه با هم باشيم و همه به سوي اسلام باشيد، هيچ قدرتي به شماپيروز نخواهد شد.
دشمن به دنبال ايجاد اختلاف
آنها الان در صددند كه خودشان ارتباطات پيدا بكنند با هم ، و شما را از هم جدا كنند.اين گروهها را، اين منطقه ها را با تبليغات غلطشان از هم جدا كنند، با اسما فريبنده . با اينكه ما مي خواهيم به ملت خدمت بكنيم . و اينها دشمن ملت هستند. اينها همانها هستند كه درطول مدت شاهنشاهي اين رژيم منحوس كمك به او مي كردند، در خدمتاو بودند. الان هم براي خدمتگزاري به آن رژيم است ، يا خدمتگزاري به اربابهاي رژيم است ، كه اين فسادها را مي كنند. مي روند در كردستان يك جور تبليغ مي كنند؛ درخوزستان يك جور تبليغ مي كنند؛ پيش شماها يك جور تبليغ مي كنند؛ در دهات يك طور، در شهرستانها يك طور؛ در كارخانه ها يك طور؛ پيش زارعين يك طور ديگر.
مقصد دشمنان ؛ جلوگيري از تحقق جمهوري اسلامي
و تمام مقصد اين است كه نگذارند جمهوري اسلام به معناي واقعيش تحقق پيدابكند، براي اينكه اينها از اسلام مي ترسند. اينها مي دانند كه اگر عدل اسلامي پيدا بشود،براي توطئه گرها، براي ظالمها، براي چپاولگرها، ديگر راهي باقي نمي ماند. و لهذا دست و پا مي زنند كه نگذارند جمهوري اسلام آن طور كه ميل ماست تحقق پيدا بكند. ولي ان شاءالله با قدرت شما و با قدرت اسلام ، و با پشتيباني ولي امر، ولي عصر - سلام الله عليه -ما پيروز هستيم . شما جوانها، شما جوانها ان شاءالله موفق باشيد. ان شاءالله مويد باشيد.ان شاءالله خداوند به شما توفيق عنايت كند، و اين راه را با هم برويم و به مقصد برسيم تادنيا بفهمد كه حكومت عدل يعني چه .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,442,500