خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - برادري و وحدت ميان ملتها و دولت هاي اسلامي

عنوان : برادري و وحدت ميان ملتها و دولت هاي اسلامي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : صبح 31 تير 1358
تاریخ قمری : 27 شعبان 1399
مکان : قم
جلد : 9

متن :
اميدوارم كه با همه قشرها خصوصا شعوب (1) اسلامي ما با برادري رفتار كنيد؛ و همه دولتهاي اسلامي با همه خوشرفتاري كنند، و بايد به يكديگر دست برادري بدهند تادست اجانب كوتاه باشد.
من اميدوارم كه همه با هم دوست و برادر باشيم و هيچ گاه با هم نفاق نداشته باشيم .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,925,098