خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - عدالت و حسن روابط، مبناي جمهوري اسلامي

عنوان : عدالت و حسن روابط، مبناي جمهوري اسلامي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 23 تير 1358
تاریخ قمری : 19 شعبان 1399
جلد : 9

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
من اميدوارم كه اين مسائل ايران ، كه بر مبناي اسلام و عدالت بوده است ، در سايرجاها هم پيدا بشود؛ و ما كليه ديكتاتوريها و ظلم را محكوم مي كنيم . مبناي جمهوري اسلامي بر عدالت اجتماعي است و حسن روابط با همه كشورها، با احترام متقابل . و ما اگرچنانچه محتاج به كارگرهايي باشيم يا كارشناسهايي باشيم كه براي مملكت نافع است ،مضايقه نداريم استخدام كنيم . و البته از كارشناسهايي كه توطئه دارند احتراز خواهيم كرد، و از كارشناسهايي كه حسن نيت دارند استقبال مي كنيم . و سعادت همه ملتها را ازخداي تعالي خواستارم .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,452,605