خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - اوضاع مبهم سياسي جهان و منطقه

عنوان : اوضاع مبهم سياسي جهان و منطقه
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : شب هنگام 25 فروردين 1343
تاریخ قمری : 1 ذي الحجه 1383
مخاطب : هاشمي نژاد، سيد عبدالكريم (1)
مناسبت : آزادي روحانيون دستگير شده در تهران
جلد : 1

متن :
فعلا تنها هدف من ايجاد اتحاد بين تمام طبقات روحانيون است تا بتوانيم تصميم جديتري بگيريم . . . اوضاع جهان به طور كلي مبهم است و وضع ايران هم معلوم نيست ؛چون پاكستان از پيمان سنتو(2) خارج شده و پاكستان و تركيه ، شناسايي خود را از اسرائيل پس گرفته [اند] و حجاز به طياره هاي اسرائيلي كه حامل حجاج ايراني بوده اند، اجازه فرود آمدن نداده ؛ (3) و خروشچف (4) مي خواهد از پستش كناره گيري كند، و اختلاف بين سران حزب كمونيست به وجود آمده . اختلاف بين چين و شوروي شديد شده وامريكا گرفتار انتخابات و وضع داخلي خودش شده و اتحاديه اعراب در شرف تكوين واتمام است ؛ و به طور كلي اوضاع مبهم است ؛ و به همين جهت آقايان مرخص شدند(5) وبايد از اين شرايط استفاده كرد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,976,832,650