خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - مطلع شدن مردم از خدمات مسئولين نظام

عنوان : مطلع شدن مردم از خدمات مسئولين نظام
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 21 تير 1358
تاریخ قمری : 17 شعبان 1399
جلد : 9

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
كارهاي انجام شده را به اطلاع مردم برسانيد؛ چون از نظر خبري ، ضعيف هستيم ومردم در جريان كارهاي شما نيستند، خيال مي كنند كاري انجام نشده است .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,195,959