خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - فراخواني ملتهاي مسلمان به اتحاد و الهام پذيري از انقلاب اسلامي ايران

عنوان : فراخواني ملتهاي مسلمان به اتحاد و الهام پذيري از انقلاب اسلامي ايران
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 11 تير 1358
تاریخ قمری : 7 شعبان 1399
جلد : 8

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
[هياتي از كشور سودان به رياست دكتر حسن ترابي معاون رئيس جمهوري آن كشور، روز يازدهم تيرماه در قم با امام خميني ديدار و مذاكره كرد. در اين ديدار، پيام آقاي جعفر نميري رئيس جمهوري سودان تقديم امام شد و سرپرست هيات سوداني گفت : تصميم داريم ضمن پياده كردن برنامه هاي اسلامي در كشورمان به تشكيل بانك اسلامي بدون بهره و ربا اقدام كنيم و زبان انگليسي را تغيير دهيم .امام امت ضمن تشكر از ملت و دولت كشور سودان فرمودند: ]
من اميدوارم كه همه ملتهاي اسلامي به سوي فرهنگ اسلام باز گردند و اين آيين رابه كار گيرند. زيرا كه اسلام فرهنگي است مترقي . و اميدوارم كه همه در خط اسلام باشندتا از سلطه استعمار بيرون بيايند. اميدواريم اين نهضتي كه در ايران تحقق پيدا كرده درخدمت مردم با توجه به خدا، در ميان جوامع اسلامي تحقق پيدا كند. اين جوامع دست اجانب را از كشورهاي خود قطع كنند؛ و مسلمين كيان خودشان را به دست آورند.همان طور كه در صدر اسلام مسلمين با فرهنگ غني كه داشته اند بر ديگر كشورها غلبه كردند.
[در پايان اين ديدار امام خميني اظهار اميدواري كردند كه ملتهاي اسلامي از تفرقه دست بردارند ومتحد شوند تا اسلام كه مكتب الهي است در زمين تحقق پيدا كند و مستضعفين بر مستكبرين پيروزشوند. ]
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,649,347