خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - وظايف پاسداران

عنوان : وظايف پاسداران
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : تير 1358
تاریخ قمری : رجب 1399
مکان : تهران ، شميران ، دربند
جلد : 8

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
ان شاءالله خداوند شما را به وظايف پاسداري تاييد كند؛ كه هم پاسداري از خودتان باشد و هم پاسداري از اسلام . پاسداري از اسلام هميني است كه جلو فسادها را بگيريد؛جلو هروئين ، جلو اين جور مفسده ها. و پاسداري از خودتان اينكه مبادا خداي نخواسته براي قدرتي كه داريد به ديگران تعدي بكنيد، به منزل كسي برويد، كسي را بيخودي بگيريد؛ حالا به واسطه قدرتي كه دستتان آمده . خداي تبارك و تعالي مراقب ماست ومراقب براي ما قرار داده است ؛ در قلبتان هرچه بگذرد مراقبت مي شود؛ و در عملتان هرعملي بكنيد تحت مراقبتيد. بايد پاسداري از خودتان ، مقدم بر پاسداري از كشور باشد. تاخودتان صالح نباشيد، خودتان را اصلاح نكنيد، نمي توانيد پاسداري بكنيد؛ پاسداري اسلامي نمي توانيد بكنيد. پاسداري اسلام اين است كه خود انسان ، يك فرد مسلم ومتعهد باشد؛ عامل به احكام خدا باشد. وقتي اينطور شد آن وقت پاسداري هم مي تواندبكند. و من دعا مي كنم به همه شما و خدمتگزار همه تان هستم . خداوند همه تان را حفظكند.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,766,093