خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - ميزان در روابط سياسي

عنوان : ميزان در روابط سياسي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : ساعت 30: 2 بعدازظهر 31 خرداد 1358
تاریخ قمری : 26 رجب 1399
جلد : 8

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
ميزان در روابط سياسي مكان نيست ، كه مكان دور باشد يا نزديك . ميزان جهات معنويت است .
دو ملت اگر در معنويات نزديك به هم باشند و در عدالت اجتماعي هر دو برابرباشند، اينها نزديكند به هم ، هرچند كه در مكان دور باشند. و اگر در معنويات از هم دورباشند، ولو اينكه همسايه باشند، اينها دورند از هم .
و من اميدوارم كه ملت شما و دولت شما توجه كرده باشد به مقاصد ملت ما و به رژيمي كه ما بنا داريم تحقق پيدا بكند، و آن رژيم عدل اسلامي است . رژيمي را كه ما درصدد تحقق آن هستيم ، و اگر موفق بشويم متحقق بشود، رژيمي است كه اين فواصل مردم را به هم نزديك مي كند، و اين اختلافات طبقاتي تعديل مي شود؛ و خود حكومت در خدمت مردم است و با مردم ؛ چنانچه مردم پشتيبان حكومت هستند و با حكومت . واسلام را اگر جوامع بشري بشناسند و ما بتوانيم آنطور كه اسلام هست عرضه كنيم به جوامع بشري ، امري است كه همه مشتري آن هستند. و ما اميدواريم كه روابط مابين دولتها و ملتها، دولت ما و ملت ما با ساير ملتهايي كه انسان دوستند، روابط حسنه باشد وارتباطمان با همه خوب باشد. و من از ملت و دولت شما تشكر مي كنم ؛ و سلام من را به آنها ابلاغ كنيد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,790,678