خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - مسائل جاري شهر تهران

عنوان : مسائل جاري شهر تهران
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 24 خرداد 1358
تاریخ قمری : 19 رجب 1399
مکان : تهران ، بيمارستان قلب
جلد : 8

متن :
[آقاي محمد توسلي "شهردار وقت تهران " به همراه معاونان خود در قم به حضور امام خميني رسيده ودر اين ديدار، مسائل جاري شهر تهران را به عرض ايشان رساندند، سپس امام ضمن تاكيد بر حفظروحيه انقلابي و رعايت نظم در امور فرمودند: ]
مي بايست در مقابل تجاوزهاي عده اي به اراضي تهران و حريم خيابانها با قاطعيت عمل كرد. امر خانه سازي براي مستضعفين مي بايست از روستاها آغاز شود تا نه تنهاجلوي مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها گرفته شود، بلكه عده اي كه قبلا مهاجرت نموده اند با توجه به تسهيلاتي كه فراهم خواهد آمد، به قطبهاي كشاورزي و دامداري جذب شوند.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,306,850