خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - جريان دخالت شوروي در امور افغانستان و ايران

عنوان : جريان دخالت شوروي در امور افغانستان و ايران
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : صبح 22 خرداد 1358
تاریخ قمری : 17 رجب 1399
مکان : تهران ، بيمارستان قلب
مخاطب : سفير شوروي در ايران
جلد : 8

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
گله مندي از دخالت شوروي در ايران و افغانستان
احكام اسلام ، احكامي است مسالمت آميز، و مي خواهيم همه قشرها مسالمت آميزباشند. همان طور كه قبلا تذكر داده ام ، ما مي خواهيم با كساني كه مي خواهند با ما روابطدوستانه داشته باشند، روابط دوستانه داشته باشيم ؛ و اميدواريم كه كشور شما و دولت شما احترام متقابل را حفظ كند و طوري عمل كند كه در ايران منعكس نشود كه شما درامور كشور ما دخالت داريد. من ميل ندارم كه وانمود شود در اهواز دخالت داشته ايد(1).رفتار شما بايد طوري باشد كه رفع سوتفاهم شود. نبايد كاري انجام شود تا وانمود گردداز شوروي اسلحه وارد مي شود؛ و اگر اين مسئله درست باشد، من از شما گله دارم . ايران در سابق بيشتر تجارتش با روسيه - شوروي فعلي - بود؛ سابق كه اصلا امريكايي در كارنبود. و ما هم مايليم با شما روابط حسنه و روابط اقتصادي و سياسي داشته باشيم . و اين موكول است به [اينكه ] احترام متقابل رعايت شود. ما از شما مي خواهيم مسائلي كه باعث شود عده اي بعضي چيزها را بگويند پيش نيايد. و مهمش همين قضيه رساندن اسلحه است . چنانكه ما ميل داريم [در] افغانستان ، كه يك مملكت اسلامي است ، مسائل اسلامي حل شود. دخالت شوروي در آنجا در ايران هم اثر خواهد گذاشت ؛ و ما ازشوروي مي خواهيم در افغانستان دخالت نكند. باز تكرار مي كنيم كه ما خواستار روابطدوستانه هستيم . اينكه جوانان ما مي گويند "نه شرق و نه غرب "، معنايش اين است كه هيچ كدام درايران دخالت نكنند؛ و اين كاملا بجا و بحق است . شما بايد ثابت كنيد كه اسلحه هاي ساخت شوروي ، از شوروي به ايران وارد نمي شود. روابط ما بايد صحيح و سالم ، و بدون دخالت كسي در كشور ما و يا دخالت ما در كشور ديگر باشد.
[پس از اين سخنان ، امام با تاكيد بر اسلامي بودن جنبش مردم افغانستان و رد اظهارات سفير شوروي مبني بر وجود جنبش ضد انقلابي در آن كشور، فرمودند: ]
سرنوشت شاه ، در انتظار "تره كي "
معلوم مي شود كه شما از اوضاع افغانستان خيلي اطلاع نداريد. من به طور كلي بگويم كساني كه در ايران و افغانستان اعمالي به اسم كمونيست انجام مي دهند به نفع شوروي نيست . گرچه اعتقاد من اين است كه كمونيستهايي كه در ايران هستند روابطشان با امريكابيشتر است . در افغانستان حكومت فعلي فشار زيادي به نام كمونيست به مردم واردمي آورد؛ و به اطلاع ما رسيده كه حدود پنجاه هزار نفر از مردم در افغانستان كشته شده اند؛ و علماي اسلام را در آنجا دستگير كرده اند. اگر "تره كي "(2) همچنان به راه خودادامه دهد، سرنوشتش سرنوشت محمدرضا خواهد بود، و من ميل ندارم كه كشورهاي اسلامي روابطشان با شوروي غير حسنه شود.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,981,222,903