خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - انسانهاي سعادتمند

عنوان : انسانهاي سعادتمند
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 10 صبح 25 ارديبهشت 1358
تاریخ قمری : 18 جمادي الثاني 1399
مناسبت : تبريك استقرار جمهوري اسلامي و تسليت شهادت استاد مطهري
جلد : 7

متن :
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بهره مندي و زيانمندي از ديد اسلام
والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. (2) همه انسانها در خسرانند مگر آن طايفه اي كه مومن باشند و عمل صالح داشته باشند و مردم را،ملت را، به صبر دعوت كنند و به حق دعوت كنند. در اين استثناء، اين نيست كه ، مگر كسي چشمش اين نباشد يا مگر كسي دستش ؛ نه ، همه در خسرند، الا الذين امنوا. اصلا در اسلام جسم مطرح نيست ، بدن مطرح نيست ؛ روح مطرح است ، ايمان مطرح است . شما بچه ها،كه مثل فرزندان من هستيد، از اينكه پاي شما [معيوب ] است ، هيچ غصه نخوريد. آنكه ميزان انسانيت است ، به حسب همين آيه اي كه شما خوانديد، آنچه ميزان سعادت است همين است كه انسان مومن باشد و صبر داشته باشد و ديگران را به صبر وادار كند و حق بگويد و ديگران را به حق گفتن وادار كند. وقتي ايمان داريد و صبر داريد و ديگران را به صبر وادار مي كنيد و به حق وادار مي كنيد، شما سعادتمنديد. آنهايي كه همه چيز دنيا رادارند، هم سلامت بدن دارند، هم مادياتشان (3) تامين است ، لكن ايمان ندارند، اينهاغرقه در خسرانند؛ خسارات معنوي بلكه خسارات مادي .
سعادت به داشتن دست نيست و به داشتن پا نيست ؛ سعادت به داشتن مال نيست .سعادت يك امري است كه مربوط به روح انسان است ، مربوط به قلب انسان است . شمابچه هاي عزيز من كه روحتان سالم است و قلبتان سالم است و ان شاءالله به طور ايمان وتواصي به صبر و حق رشد مي كنيد، شما سعادتمنديد. و من از خداي تبارك و تعالي سعادت شماها را مي خواهم و اين چيزي را كه خواستيد ان شاءالله اميدوارم كه يك قدري اوضاع آرامش پيدا بكند، به همه امور ان شاءالله رسيدگي بشود و دولتها رسيدگي بكنند.خداوند همه شما را حفظ كند. من شماها را مثل فرزند خودم مي دانم ؛ همه شماها نورچشم من هستيد. خدا به شما سلامت عنايت كند و شفا عنايت كند.
پانویس :




بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,227,487