خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - علل ناتواني ملتهاي مسلمان - عوامل پيروزي انقلاب اسلامي

عنوان : علل ناتواني ملتهاي مسلمان - عوامل پيروزي انقلاب اسلامي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 5 ارديبهشت 1358
تاریخ قمری : 27 جمادي الاول 1399
مخاطب : سفير تونس در ايران
مناسبت : ابلاغ پيام حبيب بورقيبه "رئيس جمهور تونس "
جلد : 7

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
من از تلگراف رئيس جمهور شما تشكر مي كنم ، و از عواطف شما و ملت شماشكرگزارم . اميدوارم كه همه ملتهاي اسلامي و همه دولتهاي اسلامي يك روز به خودآيند و تفرقه ها و هواهاي نفساني و اغراض شخصيه را كنار بگذارند و تحت لواي اسلام و قرآن مجتمع شوند، و در اين اجتماع قدرتي مافوق قدرتهاي موجود در عالم را به دست بياورند. مسلمين قريب يك ميليارد جمعيت دارند و مخازن بزرگ در اختيارآنهاست و صحراهاي بسيار وسيع در اختيار آنهاست ؛ و مع الاسف براي اينكه نتوانستندتفاهم بين خودشان حاصل كنند و دستهاي خيانتكار نگذاشته است وحدت كلمه پيداشود، خزائن آنها را بردند و بر آنها سلطه و حكومت پيدا كردند. شما ديديد كه جمعيت 35 ميليوني - كه در مقابل يك ميليارد چيزي نيست - و با نداشتن هيچ ابزار جنگي دردست ، به واسطه قدرت ايمان و به اتكا به قرآن و اسلام ، بر اين قدرت شيطاني كه پشت سر او قدرتهاي بزرگتر شيطاني بود غلبه كرد و دست آنها را از مخازن ايران قطع كرد. اگرهمه ملتها و دولتهاي اسلامي اغراض شخصيه را كنار بگذارند و همه با هم به اسلام روبياورند و تحت لواي "لااله الاالله " باشند، قدرت اول را در دنيا احراز مي كنند؛ براي اينكه معنويت اسلام كمك آنهاست و خداي تبارك و تعالي پشتيبان .
و ما با اين قدرت ايمان ، كه همه اقشار ملت ما با هم فرياد اسلام را زدند، پيروز شديمنه با عدد و عده (1) ما هيچ نداشتيم و آنها همه سلاحها را [داشتند] لكن ما مسلح به سلاح ايمان بوديم و ملت ما آرزوي شهادت مي كردند. مثل اصحاب رسول الله در صدراسلام ، همانها كه با عده كم امپراتوريهاي بزرگ را شكست دادند، ما هم با يك عده كم وبا نداشتن ساز و برگ جنگي يك امپراتوري 2500 ساله جبار را - با پشتيباني ابرقدرتها ازاو - شكستيم و شكست داديم و اين سد بزرگ را از پيش پاي ملت خود برداشتيم . و البته مشكلات زيادي براي ما به جا گذاشتند؛ نقيصه هاي زيادي ، خرابيهاي زيادي ، به جاي خود گذاشتند؛ و ما وارث اين خرابيها هستيم لكن با قدرت ايمان و پشتيباني اسلام مشكلات را حل خواهيم كرد.
و من اميد آن دارم كه ملتهاي مسلم و دولتهاي مسلم توجه كنند، و اين رمز پيروزي كه براي ايران حاصل شده است به آن توجه كنند؛ و ان شاءالله اين رمز را همه در دست بگيرند و اسلام را در همه جا گسترش دهند.
از خداي تبارك و تعالي عظمت اسلام و مسلمين و عظمت قرآن را خواستارم . سلام من را به دولت و ملت و رئيس خودتان ابلاغ كنيد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,297,067