خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - قراردادهاي دوران شاه معدوم

عنوان : قراردادهاي دوران شاه معدوم
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 22 فروردين 1358
تاریخ قمری : 13 جمادي الاول 1399
جلد : 6

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
شاه سابق به واسطه اينكه ماموريت داشت تا مملكت را به بيگانگان بفروشد وهمواره منافع آنان را حفظ كند، بسياري از قراردادها كه در زمان او انعقاد يافته همه به زيان ملت ايران بوده است . (1) البته دولت جمهوري اسلامي قراردادهايي را كه منافع ملت ايران در آن ملحوظ است ادامه خواهد داد و با تمام ممالك روابط دوستانه خواهدداشت ، و هرگز اجازه دخالت در امور داخلي ايران را به هيچ كشور نخواهد داد.
نهضت ايران تنها مختص ايران نبوده بلكه نهضت مستضعفين عليه مستكبرين ، و درجهت حمايت از تمام كساني [است ] كه به انسانيت و حقوق بشر احترام قائل هستند وهمچنان ادامه خواهد داشت .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,976,793,268