خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - افشاي اعمال ضداسلامي رژيم شاه

عنوان : افشاي اعمال ضداسلامي رژيم شاه
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 29 ارديبهشت 1342
تاریخ قمری : 25 ذي الحجه 1382
جلد : 1

متن :
دلايل مخالفت رژيم با اسلام
".. . اگر مخالف نمي بود، قرآن را آتش نمي زد. وقتي كه رئيس سازمان امنيت . . . ورئيس شهرباني . . . (2) دستور دهند قرآن را آتش بزنند و دعا را لگدكوب كنند و پاسبانان رابه پشت بام بفرستند، تا با آجر به سر و كله روحانيون و طلاب بزنند، آيا اينها مخالف بادين مقدس اسلام نيستند؟ بالاخره روزي حساب اينها را خواهيم رسيد. اگر زنده ماندم ،مي دانم با اينها چه معامله اي بكنم (3) . . . . رواج دهد. چقدر ما نصيحت كرديم كه اين كارها نتيجه خوبي ندارد؛ كسي گوش نداد.اكنون كه به گفته ما گوش نمي دهند، ما هم بايد به ياري خدا مخالفين دين را سرنگون كنيم ؛ حالا هر مقامي مي خواهد باشد؛ خواه شاه مملكت ، خواه دولت . ما مي خواهيم جلوفحشا را بگيريم . دين مملكت ، شيعه است ؛ و نبايستي اين حركات زشت در او وجودداشته باشد. در اين مبارزه يا كشته مي شويم و مظلوميت ما ثابت مي شود و آن وقت مردم شورش مي كنند و مخالفين را خواهند كشت ، يا بي ديني را از بين مي بريم . ما ديگر ازتوپ و تفنگ و سرنيزه ، ترس و واهمه نداريم . ما مبلغ هم به شهرستانها، دهات و قصبه هافرستاده ايم تا به مردم حقيقت را بگويند و آنها را آماده كنند؛ و اگر احيانا نگذارند وعاظروي منابر حرف خود را بگويند، در منازل مي روند و آنچه را بايد بگويند، مي گويند . . . ".
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,647,588