خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - مسئوليت مسلمانان در عصر حاضر

عنوان : مسئوليت مسلمانان در عصر حاضر
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 14 اسفند 1357
تاریخ قمری : 6 ربيع الثاني 1399
جلد : 6

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
سلام من به ملت شريف پاكستان ، سلام و درود به شما. دستهاي ناپاك اجانب ،مسلمين را از يكديگر جدا كردند، تفرقه بين مسلمين انداختند تا استفاده كلان خودشان را بكنند و ذخاير ملي و معنوي ما را به تباهي بكشند. اين عصر، عصري نيست كه مسلمين بنشينند و نگاه كنند تا آنها را چپاول كنند. عصري است كه بايد همه مسلمين قيام كنند ودست اجانب را از ممالك خود دور كنند. مسلمين بايد همه با هم ، در صف واحد، بااجانب مبارزه كنند و حقوق پايمال شده خودشان را بگيرند و دست استعمار غارتگر را ازممالك خود قطع كنند. دولتهاي اسلامي بايد در خدمت ملتها باشند نه خداي نخواسته در خدمت اجانب .
دولتها از سرنوشت محمدرضا پهلوي عبرت بگيرند؛ از پشت كردن به اسلام عبرت بگيرند. پشت كردن به اسلام و رو آوردن بر اجانب ، همين عاقبت را دارد.
من از دولت پاكستان مي خواهم براي ملت شيعه پاكستان احترام بيشتري قائل شود. درمملكتي كه بيش از ده ميليون شيعه هست بايد مذهب آنها هم رسمي باشد. بايد مراعات همه طبقات مسلمين بشود. از خداوند عظمت اسلام و مسلمين را خواستارم .
پانویس :




بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,525,470