خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - هشدار به دولت بختيار درباره حفظ جان همافران

عنوان : هشدار به دولت بختيار درباره حفظ جان همافران
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 13 بهمن 1357
تاریخ قمری : 4 ربيع الاول 1399
جلد : 6

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
اگر يك نفر از اين همافران با دست اين جلادان از بين برود، ما همه آنها را به كيفراعمالشان مي رسانيم . جرم همافران و ساير ارتشياني كه فرار كرده اند، اين است كه به ملت پيوسته اند. چرا از اين راه غلط و شيطاني ، عمال دستگاه رويگردان نيستند؟ چرا اراده ملت را ترك كرده ، راه صهيونيستها را پيش گرفته اند؟ ما كساني از ارتشيان را كه توبه كنندو برگردند، توبه همه آنها را با دل و جان قبول مي كنيم .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,631,914