خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - افشاي ماهيت اصلاحات ارضي ، آزادي زنان و آزادي بيان رژيم شاه

عنوان : افشاي ماهيت اصلاحات ارضي ، آزادي زنان و آزادي بيان رژيم شاه
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 10 ارديبهشت 1342
تاریخ قمری : 6 ذي الحجه 1382(1)
مکان : قم
مناسبت : فرا رسيدن ماه محرم
جلد : 1

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
جوانان مسلمان دانشگاه تهران به منزل ما خوش آمديد. اميد است در نگهداري دين خود استوار باشيد . . . زيرا از شما جوانان برومند انتظار زيادي داريم . ما ملتهاي مسلمان بايد متحد شويم و با اسرائيل و عمال آنها در ايران مبارزه كنيم . حوزه علميه هرگز مخالف اصلاحات ارضي نبوده ؛ آيا دولت به ما پيشنهاد كرد و از ما نظر خواست ؟ ما مي دانيم اين موضوع براي سرگرمي كشاورزان فراهم شده است . موضوع حق شركت دادن زنان درانتخابات مانعي ندارد؛ ولي حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار مي آورد. موضوع حق راي دادن زنان و غيره در درجه آخر اهميت قرار دارد. ما مي خواهيم مشروطيت را حفظكنيم . اكنون كه در ايران حق آزادي از ما سلب شده ، به فكر زنها افتاده اند! در حال حاضرآزادي قلم ، بيان ، افكار و حتي حق حيات از مردم سلب گرديده است . براي دفتر وليعهدماهي پنجاه تا شصت هزار تومان هزينه برآورد كرده اند؛ و حال آنكه به هر نفر طلبه ، ما درهر ماه بيست الي سي تومان حقوق مي دهيم .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,981,051,268