خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پاسخ استفتا - اعطاي وكالت به آقاي سيد محي الدين طالقاني در اجاره اموال موقوفه

عنوان : اعطاي وكالت به آقاي سيد محي الدين طالقاني در اجاره اموال موقوفه
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : ارديبهشت 1342
تاریخ قمری : ذي الحجه 1382
جلد : 1

متن :
سئوال كننده : مستاجرين اموال موقوفه واقع در قريه اي از توابع شهرستان طالقان
بسمه تعالي
چون مطلب براي اينجانب مجهول است ، جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي آقاسيد محي الدين طالقاني از قبل حقير مجاز و وكيل هستند كه موقوفه را به نحو متعارف اجاره دهند، و قسمت غايب را در صورت ياس از وصول به او، صدقه بدهند از قبل او؛و در صورت امكان وصول و ايصال نمايند يا حفظ نمايند. (1)
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,155,511