خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - مخالفت با دولت بختيار و عواقب كودتاي نظامي

عنوان : مخالفت با دولت بختيار و عواقب كودتاي نظامي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 18 دي 1357
تاریخ قمری : 9 صفر 1399
مکان : قم
مخاطب : دو نماينده رئيس جمهور فرانسه (1)
جلد : 5

متن :
[نماينده ژيسكاردستن : هدف از ديدار، پيغامي است كه براي آيت الله دارند. اين پيغام از طرف پرزيدنت كارتر براي امام مي باشد. وي در مكالمه تلفني ، از پرزيدنت ژيسكاردستن درخواست نموده است كه اين پيغام را به شما برسانيم .
پرزيدنت كارتر در پيغام خود، خواسته است كه آيت الله تمامي نيروي خود را براي جلوگيري ازعدم مخالفت با بختيار به كار برد. حملات به بختيار خطرات بسيار زيادي دارد، و قماري است كه به تلفات زيادي منجر خواهد شد. به نظر پرزيدنت كارتر احتراز از هر گونه انفجاري در ايران ، به نفع همه خواهد بود. خروج شاه قطعي است ، و در آينده نزديكي رخ خواهد داد. به نظر كارتر مناسب خواهدبود كه وضعيت را تماما زير كنترل خود بگيريد، تا آرامش باشد. آنچه لازم است بگويم ، اين است كه بدانيد خطر دخالت ارتش هست ، و وقوع اين خطر، اوضاع را بدتر خواهد نمود. آيا بهتر نخواهد بودكه يك دوره سكوت و آرامش به وجود آيد؟ پرزيدنت كارتر آرزو دارد كه اين پيغام ، كاملا مخفي ومحرمانه بماند. يك وسيله ارتباطي مستقيم با آيت الله ، بايد فراهم گردد تا مرتب در جريان حوادث گذاشته شويد؛ و اين به نفع كشور شما، و خصوصا آيت الله مي باشد. وزير خارجه "فرانسه " پيغام داد، كه محرمانه ماندن پيغام كارتر به امام ، مفيد است ؛ چرا كه امكان ادامه اين ارتباط را خواهد داد. به من هم دستور داده شده كه بگويم پيغام و محتواي آن خيلي منطقي است ، و انتقال قدرت در ايران بايد كنترل بشود و با احساس مسئوليتهاي شديد سياسي همراه باشد. ]
امام : پيام آقاي كارتر، دو جهت در آن بود؛ يكي راجع به موافقت كردن با حكومت فعلي ، كه دولت بختيار باشد؛ يا حداقل سكوت در اين شرايط، و حفظ آرامش در اين فترت ؛ و يكي هم راجع به احتمال كودتاي نظامي و يا پيش بيني كودتاي نظامي ، پيش بيني كشتار وسيع مردم ، كه ما را از آن مي ترسانيد.
اما راجع به دولت بختيار؛ شما سفارش مي كنيد كه ما برخلاف قوانين خود عمل كنيم .بر فرض آنكه من چنين خطايي بكنم ، ملت ما حاضر نخواهد بود. ملت ما اين همه مصيبت كشيد و اين همه خون داد، براي آن است كه از زير بار رژيم سلطنتي و سلسله پهلوي خارج بشود. ملت ما حاضر نيست كه تمام خونها هدر برود و شاه به سلطنت باقي باشد، يا برود و بدتر از اول برگردد؛ و نه حاضر است كه شوراي سلطنت را قبول كند؛ وآن هم برخلاف قانون اساسي است ، كه من مكرر تشريح كرده ام .
و اما قضيه اينكه آرامش باشد، ما هميشه مي خواهيم مملكت آرام باشد و مردم باآرامي زندگي كنند؛ اما به دست آوردن آرامش ، با وجود شاه امكان ندارد؛ و مانمي توانيم با وجود شاه آرامش را برگردانيم .
آقاي كارتر اگر حسن نيت پيدا كرده اند و مي خواهند آرامش باشد و خونها ريخته نشوند، خوب است كه شاه را ببرند و دولت [بختيار] را هم پشتيباني نكنند؛ و به ميل ملت كه يك امر مشروعي هست و خواسته است ؛ از ميل ملت جلوگيري نكنند.
و اما قضيه كودتا. الان از ايران به من اطلاع دادند كه يك كودتاي نظامي در شرف تكوين است و مي خواهند كشتار زيادي بكنند؛ و از من خواسته اند كالاهاي امريكايي راتحريم كنم ، و به امريكا اخطار كنم كه اگر چنين كودتايي بشود از چشم شما مي بينند؛ واگر شما حسن نيت داريد بايد جلوگيري كنيد. براي من گفته اند، پيغام داده اند، كه اگركودتاي نظامي بشود، حكم جهاد مقدس بايد داد. من كودتا را نه به صلاح ملت مي دانم ، و نه به صلاح امريكا؛ اگر "كودتا" بشود از چشم شما مي دانيم . من نمي دانم ملت امريكابعدها چه خواهد كرد؛ و من به حكم اينكه يك شخص روحاني هستم ، و مصلحت بشررا هميشه در نظر دارم و مصلحت ملت خودم را در نظر دارم ، به شما توصيه مي كنم كه جلوي اين خونريزيها را بگيريد و نگذاريد اين خونريزيها تحقق پيدا كند؛ و ايران را به حال خود واگذاريد؛ كه اگر بكنيد، نه گرايش كمونيستي خواهد داشت و نه ساير مكاتب انحرافي ؛ نه تسليم شرق و نه تسليم غرب خواهد شد.
تاكيد مي كنم كه اگر بخواهيد آرامش در ايران حاصل شود راهي جز اين نيست كه نظام شاهنشاهي - كه قانوني نيست - كنار برود، و ملت را به حال خود باقي بگذارند، تا من يك شوراي انقلاب تاسيس كنم از اشخاص پاكدامن ، براي نقل قدرت ؛ تا امكانات مناسب جهت حكومت مبعوث ملت انجام گيرد. و در غير اين صورت اميد آرامش نيست ؛ و خوف آن دارم كه اگر كودتاي نظامي بشود، انفجاري بشود در ايران ، كه كسي نتواند جلوي آن را بگيرد. و ملت ايران از كودتاي نظامي نمي ترسد؛ براي آنكه ماههاست كه با قدرت نظامي - هر چه سخت تر - با مردم معامله شده است و نتوانسته اندآرامش برقرار سازند. و الان نظام و ارتش كه از چند ماه قبل ، سست تر و ضعيف تر است ،براي آنكه در باطن ارتش اختلافات ايجاد شده است و بسياري به ما مي پيوندند و كودتارا خفه مي كنند؛ لكن با كشتاري ، كه من ميل ندارم واقع شود. من به شما توصيه مي كنم ، ازكودتا جلوگيري كنيد كه اگر بشود ملت ايران از شما مي دانند، و براي شما ضرر دارد. اين تمام پيغام من است به كارتر.
و اما به دولت فرانسه ؛ از رئيس جمهور كه در اين كنفرانس از تاييد كارتر از شاه ،مناقشه كرده است ، تشكر مي كنم و ميل دارم كه كارتر را نصيحت كنند، كه دست ازپشتيباني اين شاه و اين رژيم و اين دولت - كه همه برخلاف قوانين است - بردارند؛ و به اين كودتاي نظامي تاييد نكنند؛ و جلوگيري كنند، تا ايران آرامش خود را به دست بياوردو چرخهاي اقتصاد به گردش درآيد؛ و در آن وقت است كه مي شود كه نفت را به غرب وهر كجا كه مشتري هست صادر كند.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,638,393