خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 18 دی - مرگ مظفرالدین شاه قاجار (1285ش)

18 دی

مرگ مظفرالدین شاه قاجار (1285ش)

مظفرالدین شاه، پنجمین پادشاه سلسله قاجاریه بود که پس از چهل سال ولیعهدی در 44 سالگی به سلطنت رسید.
دوران حکومت او برابر با آغاز قیام مشروطه به رهبری روحانیت در اثر ظلم و فساد دربار و فقر و فساد در جامعه بود که در نهایت به پیروزی این نهضت منجر شد و شاه، فرمان مشروطیت را صادر کرد.
(تصویر؛ مظفرالدین‌شاه در دوره ولایت ‌عهدی)
از آن پس مقدمات تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی انجام گرفت.
ولی اجل به شاه مهلت نداد و وی ده روز پس از امضای قانون اساسی مشروطه، در 18 دی 1285 ش برابر با 24 ذی‌قعده 1324ق در 54 سالگی درگذشت.
مظفرالدین شاه در حالی که مردم ایران نیازهای اولیه خود را به سختی تهیه می‌کردند، چندین بار به سفرهای دراز مدت اروپایی رفت و قرض‌ها و وام‌های زیادی گرفت تا هزینه خوشگذرانی‌های خود را تامین نماید.
از این رو، کشور بیش از پیش مقروض خارجیان گردید و حقوق مردم بیشتر از قبل پایمال شد.
وی در دوران پادشاهی خود، امتیازات زیادی به بیگانگان اعطا کرد و در مقابل مبلغ ناچیزی، منابع زیرزمینی ایران را برای مدت شصت سال به فرانسویان داد.
پس از مظفرالدین شاه، فرزند بزرگش، محمدعلی میرزا- نوه دختری امیرکبیر- به پادشاهی رسید.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,028,608,804