خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 8 دی - تغییر نام خبرگزاری پارس به خبرگزاری جمهوری اسلامی (1360ش)

8 دی

تغییر نام خبرگزاری پارس به خبرگزاری جمهوری اسلامی (1360ش)

آژانس خبری پارس به عنوان خبرگزاری رسمی ایران، در سال 1313 ش به عنوان یکی از واحدهای تحت نظر وزارت امور خارجه تأسیس شد.
این خبرگزاری در سال 1319 ش از وزارت خارجه به اداره کل انتشارات و رادیو محول شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نام این رسانه به خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) تغییر یافت و کار خود را وسعت بخشید.







لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,152,111